Ruszył pilotażowy program profilaktyki choroby niedokrwiennej serca

Choroby układu sercowo-naczyniowego są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie, a umieralność w naszym kraju z tego powodu jest jedną z najwyższych w Europie. Choroba niedokrwienna serca to jedno z najczęstszych schorzeń układu krążenia ludzi żyjących w krajach wysoko rozwiniętych, a zawał serca i nagła śmierć sercowa są najczęstszymi przyczynami zgonów.

Czynniki sprzyjające rozwojowi chorób układu krążenia tzw. czynniki ryzyka, można podzielić na modyfikowalne (palenie tytoniu, otyłość, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe, cukrzyca, mała aktywność fizyczna) i niemodyfikowalne (wiek, płeć męska, obciążenia genetyczne). Dodatkowo, do psychospołecznych czynników ryzyka rozwoju choroby niedokrwiennej serca można zaliczyć: niski status socjoekonomiczny, brak wsparcia społecznego, stres w pracy i w życiu rodzinnym, wrogość, depresję oraz lęk.

Pilotażowy program „Zadbaj o Swoje serce po czterdziestce – Małopolski program profilaktyki choroby niedokrwiennej serca” ma na celu identyfikację osób najbardziej zagrożonych rozwojem chorób sercowo-naczyniowych. Program skierowany jest do osób powyżej 40 roku życia (mężczyzn w wieku 40-64 oraz kobiet w wieku 40-59 lat) z terenu województwa małopolskiego. Głównym celem projektu jest zwiększenie wykrywalności czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia u mieszkańców Małopolski objętych programem.

Realizacja programu „Zadbaj o Swoje serce po czterdziestce – Małopolski program profilaktyki choroby niedokrwiennej serca” rozpoczęła się 5 maja 2022 r. w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II. Tego dnia pierwsi, uprzednio zarejestrowani uczestnicy, wzięli udział w procedurach zaplanowanych w programie.

Wśród uczestników programu prowadzane będą: konsultacje lekarskie, pomiary (ciśnienia tętniczego krwi, tętna, wagi, wzrostu, wskaźnika indeksu masy ciała- BMI oraz wskaźnika talia-biodro – WHR), oznaczenia poziomu wskaźników gospodarki lipidowej, węglowodanowej oraz wskaźników zapalnych, EKG. Prowadzone będą również dodatkowe konsultacje: dietetyczna i/lub psychologiczna. Uczestnicy, u których stwierdzone zostaną czynniki sugerujące zwiększone ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca, będą kierowani na dodatkowe badania diagnostyczne w ramach programu: przezklatkowe badanie echokardiograficzne, elektrokardiograficzną próbę wysiłkową, pomiar wskaźnika kostkowo-ramiennego (ABI), ultrasonografię tętnic szyjnych i/lub tomografię komputerową- ocenę wskaźnika uwapnienia tętnic wieńcowych calcium scoring. Po trzech miesiącach od pierwszej wizyty w programie, uczestnicy, którzy byli objęci badaniami i konsultacjami dodatkowymi, zostaną zaproszeni na wizytę kontrolną. Interwencje w programie będą charakteryzowały się kompleksowym i interdyscyplinarnym postępowaniem, a także będą miały charakter zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, z uwzględnieniem jego problemu zdrowotnego i możliwych do osiągnięcia efektów interwencji.

W roku 2022 Województwo Małopolskie przeznaczyło na realizację programu blisko 700 tys. zł.

Ruszył pilotażowy program profilaktyki choroby niedokrwiennej sercaObraz: Gerd Altmann z Pixabay

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji