Rola dietetyka w leczeniu nadwagi

Lucyna Żeglen -  Dietetyk w Uzdrowisko Rabka S.A.

W ramach realizowanego przez Uzdrowisko Rabka S.A. programu polityki zdrowotnej pn. "Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego"  oprócz zajęć z fizjoterapeutą i psychologiem, uczestnicy mają możliwość  skorzystania z porad dietetycznych. W trakcie spotkań z dietetykiem  istnieje możliwość nauczenia się zasad prawidłowego żywienia, które są niezbędne się do stopniowej redukcji oraz na dalszym etapie utrzymania prawidlowej masy ciała .

Osoby, które zakwalifikują się do Programu odbędą dwa spotkania indywidualne z dietetykiem oraz wezmą udział w dwóch spotkaniach grupowych. Spotkania indywidualne mają na celu poznanie pacjenta, przeprowadzenie wywiadu dotyczącego zwyczajów żywieniowych danej osoby, jego nieprawidłowych nawyków, poznanie przyczyn powstania nadwagi lub otyłości, wykonanie pomiarów obwodu talii, ustalenie celu redukcji masy ciała, omówienie zasad diety redukcyjnej. Pacjent otrzymuje materiały dotyczące zaleceń dietetycznych, dzienniczek samokontroli pacjenta, który będzie zawierał zapisy dotyczące spożywanych pokarmów, jak również weryfikację zapisów spożycia i modyfikację diety.

Podczas spotkań grupowych odbywają się dyskusje, wymiana spostrzeżeń i odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące dotychczasowych efektów redukcji masy ciała. Uczestnicy zapoznają się z wiedzą dotyczącą prawidłowego czytania etykiet przy wyborze produktów spożywczych. W czasie realizacji Programu istnieje możliwość skorzystania z dietetycznego punktu konsultacyjnego, gdzie zainteresowane osoby  mogą otrzymać  dodatkowe informacje na temat sposobów zwalczania otyłości i nadwagi.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji