Rola zespołu interdyscyplinarnego w procesie redukcji masy ciała wśród pacjentów z otyłością

Optymalną formą opieki nad osobami z nadwagą i otyłością jest pomoc zespołu specjalistów z różnych dziedzin: medycyny, dietetyki, rehabilitacji i psychologii. Takie podejście do problemu nadmiernej masy ciała w daje szansę, że pacjent będzie leczony w sposób kompleksowy i zostaną osiągnięte trwałe efekty. Osoby z nadwagą i otyłością podczas procesu odchudzania stykają się z wielomra problemami, które mogą rozwiązać przy wsparciu specjalistów - uważa prof. dr hab. n.med.Mirosław Jarosz - Dyrektor Instytutu Żywności i Zywienia w Warszawie.
 

Do najczęściej występujących trudności zaliczyć można:
- brak motywacji
- brak wsparcia ze strony otoczenia
- niekorzystne okresy na utrzymanie zaleceń dietetycznych ( spotkania rodzinne, święta, wyjazdy, delegacje)
- brak możliwości spożywania posiłków o ustalonych porach
- zbyt mało czasu na przygotowywanie posiłków i wspieranie się żywnością wysokoprzetworzoną”
- rygorystyczne podejście do diety
- brak chęci do aktywności fizycznej
- brak edukacji w zakresie zdrowia

W czasie realizacji Szwajcarsko- Polskiego Programu Redukcji Masy Ciała, osoby z nadwaga i otyłością znajdowały się pod opieką lekarza. Jest to bardzo ważne, gdyż otyłości zazwyczaj towarzyszą inne problemy metaboliczne jak cukrzyca, nadciśnienie, zaburzenia lipidowe, dna moczanowa, niewydolność serca itd., które często wymagają leczenia farmakologicznego oraz regularnych wizyt lekarskich. Zadaniem lekarza jest współpraca z fizjoterapeutą w celu dobrania odpowiedniej aktywności fizycznej do stanu zdrowia oraz monitorowanie parametrów zdrowotnych podczas całego procesu odchudzania. Dietetyk to kolejny specjalista, który odgrywa bardzo ważną rolę w zespole interdyscyplinarnym w czasie odchudzania pacjenta. Ponieważ to on może pomóc w ustaleniu indywidualnych zaleceń żywieniowych, uwzględniając osobiste preferencje pacjenta (dobór produktów, możliwości finansowe, czas przygotowywania posiłków i możliwość ich spożycia o zalecanych porach). Należy pamiętać, że to właśnie dietetyk jest w stanie dobrać produkty wskazane i przeciwwskazane do stanu zdrowia danej osoby,uwzględniając zalecenia lekarskie. Dzięki regularnym spotkaniom na bieżąco można korygować popełniane błędy żywieniowe i proponować nowe rozwiązania. Bardzo pomocne w procesie zmiany nawyków żywieniowych są również materiały edukacyjne takie jak Piramida Zdrowego Żywienia IŻŻ, gdzie w czytelny sposób przedstawione są zalecenia dotyczące rodzaju i ilości spożywanych produktów w ciągu dnia- podkreśła Dyrektor Instytutu.

Problem otyłości coraz częściej wynika również z tego, iż żywność nie jest traktowana jedynie jako źródło energii, ale również jako zaspokojenie potrzeb psychicznych. Dlatego też opieka psychologa pozwala na zwiększenie motywacji do zmiany nawyków zdrowotnych.

Na podstawie doświadczeń przy realizacji Szwajcarsko- Polskiego Programu Redukcji Masy Ciała zasadne jest tworzenie grupy wsparcia dla pacjentów z nadwaga i otyłością. Ta forma współpracy między pacjentami, a zespołem przynosi najbardziej oczekiwane efekty w redukcji masy ciała. Dobrym przykładem współpracy zespołu interdyscyplinarnego jest Program realizowany przez specjalistów Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im.dr. S. Jasińskiego w Zakopanem. W tej placówce medycznej zaangażowanie pacjentów  i wsparcie ze strony lekarza, dietetyka, psychologa i rehabilitanta zaowocowało ukończeniem Programu przez wszystkich jego uczestników i pożądaną zmianą masy ciała i nawyków zdrowotnych. A zespołowi medycznemu Szpitala pozwoliło wystąpić o uruchomienie i realizację przeznaczonego dla 120 osób programu zapobiegania nadwadze i otyłości, finansowanego przez Województwo Małopolskie w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego. Program jest realizowany od maja br. i spotkał się z dużym zainteresowaniem osób, które podjęły trud pracy nad sobą. Wiecej informacji na temat racjoinalnego żywienia znajda Państwo na stronie www.ncez.pl

Programy profilaktyczne