Programy redukcji masy ciała skutecznym narzędziem na poprawę stanu zdrowia Polaków

Powszechny problem z jakim zmaga się nie tylko służba zdrowia, ale całe społeczeństwo, to nadwaga i otyłość wśród Polaków. Zjawisko jest o tyle niepokojące, że istnieje duże prawdopodobieństwo jego sukcesywnego wzrostu. Jak temu zaradzić, z czego skorzystać, aby móc skutecznie temu przeciwdziałać? Okazuje się, że jest lekarstwo – programy skierowane do osób z problemem nadmiernej masy ciała realizowane w placówkach opieki zdrowotnej.


"Wspólnie ze specjalistami z Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie, którym mam zaszczyt kierować, opracowaliśmy skuteczny program redukcji masy ciała dla osób z nadwagą i otyłością w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy KIK-34 „Zachowaj Równowagę”- przekonuje prof.dr hab n.med. Miroslaw Jarosz - Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie. Doświadczenie i wiedza w odchudzaniu dała możliwość opracowania skutecznego narzędzia, jakim jest 12 tygodniowy program redukcji masy ciała, który może być wykorzystywany dla dobra pacjentów. To on stał się podstawą do opracowania przez Województwo Małopolskie i Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem własnego projektu, pozytywnie zaopiniowanego przez Agencje Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

W ramach projektu Instytutu w 42 placówkach medycznych w całej Polsce zostały przeprowadzone 12 tyg. programy redukcji masy ciała. Łącznie wzięło w nich udział 2111 pacjentów, z których 1739 zakończyło program z sukcesem (średnio obniżenie wagi początkowej o 5 kg).
W Dietetycznych Punktach Konsultacyjnych dietetycy udzielili porad 14300 pacjentom. Na szczególną pochwałę zasługuje Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny  w Zakopanem i jego wytrwali pacjenci, gdzie taka sama liczba osób rozpoczęła i zakończyła program. Nad skutecznym procesem odchudzania miał pieczę zespół interdyscyplinarny składający się z lekarza, dietetyka, rehabilitanta i psychologa. Opieka całego zespołu dała wymierne skutki poprawy paramentów zdrowotnych uczestników. A jak to przedstawia się w liczbach:
-   poprawa parametrów antropometrycznych: 5,71% spadku BMI wśród ogółu pacjentów 

-  poprawa w zakresie glikemii: 47,2% pacjentów obniżyło podwyższony poziom glukozy we krwi  

-  poprawa parametrów lipidowych: redukcja LDL-cholesterolu wśród 26,2% pacjentów, redukcja  trójglicerydów u 44% pacjentów, wzrost HDL-cholesterolu u 30,2% pacjentów

-  poprawa w zakresie kontroli nadciśnienia tętniczego krwi:12,2% pacjentów obniżyło ciśnienie tętnicze krwi  do optymalnego (<120 i <80 mm Hg)

Po zakończeniu realizacji programu była możliwość zorganizowania dodatkowo grup wsparcia dla pacjentów, którzy ukończyli program. Chęć uczestnictwa w programie zgłosił także Szpital w Zakopanem, który wcześniej przeprowadził program interwencyjny. Przez okres 8 tygodni były prowadzone dla uczestników zajęcia rehabilitacyjne oraz spotkania  z dietetykiem. Grupy wsparcia zrealizowano również w innych placówkach w województwach: Małopolskim, Śląskim, Opolskim, Podkarpackim, Łódzkim, Zachodniopomorskim, Świętokrzyskim oraz Kujawsko-Pomorskim.  Aktualnie, od maja br.,  jest realizowany cykl własnych 12 tygodniowych programów redukcji masy ciała w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Zakopanem. Finansowany on jest ze środków Budżetu Obywatelskiego  Województwa Małopolskiego. Docelowo Programem będzie  objętych 120 pacjentów   z nadwagą i otyłością, zgodnie z założeniem programu, z czego jako Instytut bardzo się cieszymy.

Z ankiet przeprowadzonych wśród pacjentów biorących udział w poprzednim programie wynikało, że uczestnicy bardzo wysoko ocenili możliwość udziału w zajęciach. Szczególnie zwracali uwagę na pozytywny wpływ na zmianę swoich nawyków żywieniowych, nowego podejścia do aktywności fizycznej oraz utrzymanie uzyskanych efektów w przyszłości. Mamy nadzieję, że obecnie realizowany program w Subregionie Podhalańskim, jako pilotażowy program Województwa Małopolskiego, spotka się z równie dużym zainteresowaniem i uzyska, tak jak poprzednio, wysokie oceny.

Kompleksowa opieka pacjenta przez lekarza, dietetyka, rehabilitanta i psychologa była pierwszą tego typu ofertą, z którą miały do czynienia osoby z problemem nadmiernej masy ciała. Ten schemat leczenia sprawdził się, stąd takie pozytywne opinie zarówno wśród uczestników jak i realizatorów programu. To również wpływa na zainteresowanie kontynuowaniem zorganizowanych zajęć w zakresie redukcji masy ciała. W trakcie 5-letniej realizacji odnotowano duże zapotrzebowanie na tego rodzaju opiekę, gdyż problemy związane z chorobami dietozależnymi stanowią największy problem.

"Zachęcam wszystkich zainteresowanych zdrowym odżywianiem, od dziecka po osoby dorosłe, do poszerzania wiedzy opartej o rzetelne informacje i odwiedzenie strony internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej www.ncez.pl. Z mojego doświadczenia wynika także, że udział w takim programie, który realizuje Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem, jest doskonałą motywacją do podjęcia długofalowej pracy nad swoją sylwetką, samopoczuciem, a przede wszystkim zdrowiem"- mówi prof. dr hab n. med. Mirosław Jarosz.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji