Zakopane po raz kolejny motywuje do zdrowego stylu życia

Minęło już 5 lat od czasu, gdy w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem rozpoczęto realizację programów w zakresie zapobiegania nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego. Na przestrzeni tych kilku lat różne były źródła finansowania tych działań, ale cel zawsze ten sam: pokazanie uczestnikom, że zdrowy styl życia to podstawa. A ten zdrowy styl życia to przede wszystkim poprawa nawyków żywieniowych i zwiększenie  codziennej aktywności fizycznej.

W czerwcu br. w 3 miastach Małopolski, w tym w Zakopanem rozpoczęła się realizacja kolejnej edycji programu, finansowana z budżetu Województwa Małopolskiego.

W I turze zajęć w zakopiańskim szpitalu uczestniczy 49 osób. W 12-tygodniowym programie objęci są oni kompleksową opieką przez lekarza, dietetyka, fizjoterapeutę i psychologa. Ten interdyscyplinarny zespół uczy, prezentuje i co wydaje się najważniejsze, motywuje do mierzenia się z własnymi słabościami.

Część fizjoterapeutyczna to ćwiczenia w basenie rehabilitacyjnym i w sali gimnastycznej pod opieką wykwalifikowanego fizjoterapeuty. Uczestnikom proponowane są ćwiczenia zbiorowe i na przyrządach, a katalog ćwiczeń przygotowany został z uwzględnieniem zdobywanych w minionych latach doświadczeń.

Część dietetyczna to spotkania indywidualne i warsztaty grupowe. Tematyka spotkań obejmuje zasady zdrowego żywienia zgodnie z piramidą żywienia, sposoby liczenia kaloryczności posiłków, najczęściej popełniane błędy żywieniowe.

Komponent psychologiczny ma głównie charakter motywacyjny. To także wspólne poszukiwanie przyczyn w braku realizacji celu, jakim jest redukcja masy ciała. W grupach omawiane są także sposoby radzenia sobie ze stresem, który jest jednym z czynników powodujących problemy z prawidłowym odżywianiem.

W trakcie realizacji programu uczestnicy wysoko oceniają możliwość skorzystania z porad specjalistów, którzy zapewniają wsparcie i pomoc. Już teraz w połowie programu, wielu z nich obserwuje u siebie zmianę nawyków żywieniowych, zmniejszenie dolegliwości ze strony schorzeń układu kostno-stawowego, kardiologicznego czy też związanych z cukrzycą. Deklarują, także zamiar utrzymania prawidłowych zachowań zdrowotnych po zakończeniu programu.

Uzyskane w przeszłości wyniki potwierdzają, że stosując działania oparte na założeniach programu można zmniejszyć epidemię otyłości, a tym samym korzystnie wpływać na poprawę stanu zdrowia Małopolan.

W 2021 roku po raz pierwszy realizatorami programu są aż 3 podmioty lecznicze: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, Uzdrowisko Rabka S.A oraz Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach. Do udziału w programie mogą się zgłosić wszyscy mieszkańcy naszego regionu, którzy spełnią kryteria kwalifikacji określone w programie.

Więcej informacji oraz zapisy na stronach Realizatorów:

Zakopane:https://rehabilitacja.zakopane.pl/2021/05/26/zdrowy-styl-zycia-to-podstawa/

Rabka- Zdrój:  https://uzdrowisko-rabka.pl/blog/zapobieganie-nadwadze-i-otylosci-wsrod-mieszkancow-wojewodztwa-malopolskiego-w-2021r.html

Wadowice: https://zzozwadowice.pl/zzoz-w-wadowicach-realizatorem-programu-pn-zapobieganie-nadwadze-i-otylosci-wsrod-mieszkancow-woj-malopolskiego/

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji