Odważ się na zdrowie - kolejne etapy Programu w Wadowicach

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach jest jednym z tegorocznych Realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. “Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego”. 

Zgodnie z ustalonym harmonogramem od dnia 7 września w placówce w Wadowicach rozpoczeła się realizacja kolejnego etapu – tym razem są to zajęcia rehabilitacyjne na basenie i sali gimnastycznej. Osoby zakwalifikowane do Programu  będą uczestniczyć w ćwiczeniach - w grupach o określonej aktywności fizycznej, jak również spotykać się z dietetykiem oraz psychologiem na specjalistycznych konsultacjach.

Przypomnijmy, że celem programu jest poprawa stanu zdrowia uczestników poprzez redukcję masy ciała u osób ze stwierdzoną nadwagą i otyłością, a przez to zapobieganie chorobom przewlekłym. Istotna jest również promocja aktywnego trybu życia.

Kompleksowa opieka realizatora Programu oraz duże zaangażowanie uczestników jest gwarancją sukcesu w postaci zrzuconych kilogramów. Wszystkim Uczestnikom życzymy powodzenia!

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji