Rozpoczęła się kolejna edycja programu zwalczania nadwagi i otyłości

 Minęło właśnie 6 lat, gdy Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem zaczął realizować program zwalczania nadwagi i otyłości oraz propagowania zdrowego stylu życia. Przez zdrowy styl życia zawsze rozumieliśmy przede wszystkim zgodne z zasadami dietetycznymi odżywianie i codzienną aktywność fizyczną.

W pięciu edycjach programu udział wzięło ok. 550 mieszkańców Subregionu Podhalańskiego. Opiekę nad uczestnikami sprawowali: lekarz, fizjoterapeuta, psycholog i dietetyk. Każdy z nich miał do spełnienia ważną rolę: lekarz dbał, by zajęcia nie zaszkodziły zdrowiu, fizjoterapeuta dobierał indywidualnie ćwiczenia na przyrządach, prowadził także zajęcia na sali gimnastycznej i w basenie rehabilitacyjnym, psycholog motywował do stosowania się do zasad, także po zakończeniu programu, a dietetyczka oprócz szerokiego poradnictwa przeprowadzała indywidulane spotkania, dobierając każdemu indywidualną dietę.

Tegoroczna edycja programu, realizowana będzie przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Do programu zakwalifikowano wstępnie 100 osób. I właśnie dla nich w dniu 8 maja 2023 r. zorganizowano uroczyste rozpoczęcie zajęć. Spotkanie prowadziła Dyrektor Szpitala Krystyna Walendowicz. Przy pomocy prezentacji przedstawiła zagrożenia dla zdrowia wynikające z utrzymującej się nadwagi czy otyłości. Pokazała, także korzyści dla których warto przez 12-tygodni skorzystać z interwencji oferowanych w ramach programu. A korzyści te mogą być zaskakujące – w poprzednich edycjach odnotowywaliśmy spadki wagi ciała nawet do 15 kg. W spotkaniu z uczestnikami uczestniczyły, także osoby, które realizować będą cały program – psycholog, fizjoterapeuta, dietetyk. I właśnie dietetyk zadbała, by na stołach znalazł się poczęstunek złożony wyłącznie ze zdrowych i zalecanych składników. Było więc smacznie i bardzo kolorowo. Jak zawsze dla najbardziej zaangażowanych  uczestników oraz dla tych, którzy osiągną najlepsze wyniki, przygotujemy atrakcyjne nagrody rzeczowe. A potwierdzające uczestictwo dyplomy otrzymają wszyscy uczestnicy Programu. 

Poczęstunek dla uczestników  w trakcie konferencji rozpoczynającej 6 edycję Programu
Poczęstunek dla uczestników w trakcie konferencji na oficjalne rozpoczęcie Programu. 
Źródło: UMWM

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji