Rola dietetyka w programie „Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego”

Małgorzata Mazurkiewicz- dietetyk w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem

Dietetyczna część Programu jest, obok zajęć ćwiczeniowych w basenie, na urządzeniach  i w sali gimnastycznej, jednym z najważniejszych elementów, umożliwiających uzyskanie satysfakcjonującej redukcji masy ciała. Jej celem jest nauka i przyswojenie zasad zdrowego żywienia zgodnych z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej oraz wprowadzenie stałych zmian w sposobie żywienia uczestników. Tylko to bowiem pozwoli na spadek masy ciała i utrzymanie osiągniętego stanu.

Osoby, które zostały zakwalifikowane do Programu, odbywają z dietetykiem dwa spotkania indywidualne oraz dwa spotkania grupowe. Spotkania indywidualne rozpoczynają się od przeprowadzenia szczegółowego wywiadu żywieniowego, poznania historii otyłości pacjenta oraz wykonania pomiarów masy ciała, wzrostu i obwodu talii. W zależności od potrzeb danej osoby ustalana jest, w oparciu o materiały, które otrzymują także pacjenci,  odpowiednia dieta redukcyjna oraz przekazywane są,  uwzględniające zasady zdrowego żywienia, szczegółowe zalecenia dotyczące jej prowadzenia. Istotnym narzędziem pracy dietetyka z osobami, które uczestniczą w Programie, jest „Dzienniczek samokontroli”, który pacjenci prowadzą systematycznie od pierwszego spotkania z dietetykiem. Umożliwia on regularne sprawdzanie postępów w zmianie sposobu odżywiania, a w razie potrzeby – również modyfikację diety w czasie kolejnego spotkania. Skuteczność stosowanej diety oceniana jest także na podstawie stopniowych, kontrolowanych, zmian masy ciała.

Na spotkaniach grupowych uczestnicy mają okazję do wymiany spostrzeżeń i własnych doświadczeń, dotyczących stosowanej diety i zmian w stylu odżywiania. Omawiane są również trudności, które pojawiły się w trakcie stosowania diety. W czasie spotkań przekazywana jest także uczestnikom wiedza na temat zasad czytania etykiet  produktów spożywczych, analizy ich składu, doboru produktów do rodzaju diety. Otrzymują również informację, jak właściwie przygotować potrawy, by posiadały jak najwięcej wartościowych składników, a jednocześnie jak najmniej kalorii.

Na zakończenie Programu uczestnicy zachęcani są do kontynuowania nowego, wyuczonego, sposobu odżywiania. Otrzymują wskazówki, jak dalej prowadzić zdrową dietę i utrzymać prawidłową wagę ciała. W ramach monitorowania Programu po 6 i 12 miesiącach wszyscy uczestnicy odpowiadają pisemnie na pytania dotyczące stosowania wyuczonych zasad i utrzymywania aktywności fizycznej.

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji