Rola psychologa w programie „Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego”

Magdalena Kornaś - psycholog w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem

Część psychologiczna Programu realizowana jest w formie warsztatowych spotkań grupowych. Podczas nich omawiane są zagadnienia związane z somatycznymi, psychologicznymi i społecznymi aspektami nadwagi i otyłości.

W ich trakcie omawiane są tematy dotyczące działania niekorzystnych mechanizmów zachowań bezpośrednio lub pośrednio wpływających na kształtowanie się złych nawyków żywieniowych.  Poznanie tych mechanizmów oraz zasobów psychologicznych człowieka pomaga wypracować zasady, dzięki którym łatwiej przebiega dostosowanie się do nowego stylu życia i zastąpienie dotychczasowych  nawyków zdrowym żywienia. Celem części psychologicznej jest normalizacja zachowań związanych z odżywianiem oraz zwiększenie świadomości, samokontroli i motywacji w związku z prowadzeniem nowego, zdrowszego stylu życia.

Aby osiągnąć te cele warsztaty oparte zostały na technikach poznawczo-behawioralnych. Psycholog podczas spotkań ma za zadanie przekazać uczestnikom wiedzę związaną
z tematem zdrowego funkcjonowania w życiu osobistym i społecznym i wglądu w proces odżywiania. W trakcie realizacji Programu wszyscy uczestnicy otrzymują, stosownie do zgłoszonych lub zaobserwowanych potrzeb, wsparcie.

W ramach monitorowania Programu po 6 i 12 miesiącach wszyscy uczestnicy odpowiadają pisemnie na pytania dotyczące stosowania wyuczonych zasad i utrzymywania aktywności fizycznej.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji