Rola fizjoterapeuty w programie „Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego”

mgr Magdalena Wolska - specjalistka fizjoterapii Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem

Podstawową rolą fizjoterapeuty w Programie jest odpowiednie ustalenie i prowadzenie treningu. W treningu uwzględnia się zajęcia wytrzymałościowe, siłowe, ćwiczenia ogólnousprawniające oraz zajęcia rekreacyjne. Dobór odpowiednich ćwiczeń ma na celu, poprzez właściwe ustalenie dawki ruchu, maksymalne fizyczne zaangażowanie uczestnika oraz wyrobienie u niego nawyków zdrowego, aktywnego trybu życia. 

Miejscem prowadzenia zajęć jest sala gimnastyczna – dla zajęć ogólnousprawniających, rekreacyjnych i wytrzymałościowych, basen rehabilitacyjny – dla intensywnych ćwiczeń w wodzie, sala z urządzeniami (rowerki stacjonarne, bieżnie, „orbitrek”, „wioślarz”) - do ćwiczeń siłowych i wytrzymałościowych.  Wszystkie zajęcia prowadzone  są pod  ciągłym  nadzorem fizjoterapeuty, co pozwala na bieżącą korektę wykonywanych ćwiczeń. Zajęcia prowadzone są 2 lub 3 razy w tygodniu – w zależności od zakwalifikowania do właściwej grupy. Kwalifikacja ta uwzględnia zdrowotne i fizyczne możliwości uczestnika. Dodatkowym celem fizjoterapeuty jest osiągnięcie możliwie najwyższej motywacji uczestników do prowadzonych ćwiczeń oraz przeniesienie ich do stosowania do miejsca zamieszkania. Służy temu rozbudzanie potrzeby codziennego wysiłku fizycznego, jako jednego z podstawowych warunków osiągnięcia redukcji masy ciała. W ramach monitorowania Programu po 6 i 12 miesiącach wszyscy uczestnicy odpowiadają pisemnie na pytania dotyczące stosowania wyuczonych zasad i utrzymywania aktywności fizycznej.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji