Dzieci z Małopolski zaszczepione przeciwko pneumokokom

Z projektu Województwa Małopolskiego i Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie skorzystało aż 239 najmłodszych mieszkańców regionu przebywających w żłobkach, klubach dziecięcych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Samorząd województwa na ten cel w tym roku przekazał 400 tys. zł.

Nie ma nic cenniejszego niż zdrowie naszych mieszkańców. Dzięki wsparciu województwa z bezpłatnych szczepień po raz kolejny mogły skorzystać maluchy z Małopolski. Będziemy wspierać tę inicjatywę, bowiem takie działania pozwalają chronić młode pokolenie przed zakażeniami bakteryjnymi i powikłaniami na skutek groźnych chorób - – mówi Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Kampania informacyjno-edukacyjna

Podczas realizacji programu zrealizowano kampanię informacyjno-edukacyjną skierowaną do mieszkańców Małopolski, w szczególności do rodziców i opiekunów dzieci w wieku do 5 lat. Kampania miała na celu edukowanie i uświadamianie, jak ważne są szczepienia. Podobnie, jak w poprzedniej edycji, akcję profilaktyczną promowały nie tylko spoty w telewizji, billboardy widoczne na ulicach czy ulotki przekazywane rodzicom w placówkach służby zdrowia, ale przede wszystkim ambasadorzy – blogerzy (Oczekujac.pl, Doktor Magda, Mama Pediatra oraz Słodka Mama w Formie). Przekonani o słuszności szczepień, w swojej internetowej aktywności przypominali rodzicom, jak groźne choroby wywołują bakterie pneumokokowe i że tylko szczepienia skutecznie przed nimi chronią.

Dlaczego pneumokoki są groźne?

Pneumokoki są odpowiedzialne za najwyższą śmiertelność w grupie zakażeń bakteryjnych. Jak można zmniejszyć ryzyko zachorowania wywołanego przez bakterie pneumokokowe? Szczepienia pozostają jedynym skutecznym sposobem ochrony przed tymi zakażeniami – pisze na swoim blogu ambasadorka programu lek. Dagmara Chmurzyńska-Rutkowska znana jako Mama Pediatra.

***

Warto dodać, że dzięki współdziałaniu Województwa Małopolskiego z powiatami współpracującymi z gminami szczepienia przeciwko pneumokokom odbywały się także w powiatach: tarnowskim, proszowickim i brzeskim, jak również w: Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie.

Przypomnijmy, że za sprawą rozporządzenia ministra zdrowia szczepienia przeciwko zakażeniom pneumokokowym stały się obowiązkowe, a więc bezpłatne. Dotyczy to jednak dzieci urodzonych po 31 grudnia 2016 roku. Program realizowany przez Województwo Małopolskie był skierowany do dzieci, które urodziły się wcześniej. Dzięki niemu rodzice mogli zaszczepić swoje maluchy bezpłatnie.

Program był realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Więcej informacji na temat zakażeń pneumokokowych można znaleźć na stronie: https://www.profilaktykawmalopolsce.pl

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji