Najważniejsze zagadnienia dotyczące szczepień pneumokokowych

• Dlaczego zakażenia pneumokokowe są groźne?
Inwazyjna choroba pneumokokowa wywoływana przez bakterię pneumokokową może przbiegać pod postacią zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zakażenia krwi (sepsa), zapalenia płuc z obecnością bakterii we krwi (bakteriemia). W przebiegu choroby może dojść do groźnych powikłań, a nawet zgonów. Dodatkowym problemem jest często występująca oporność bakterii na antybiotyki, co w znaczącym stopniu utrudnia leczenie i wydłuża proces zdrowienia.
 
• Kto powinien być szczepiony przeciwko pneumokokom?
Do grona osób wymagających uodpornienia należą przede wszystkim dzieci w wieku do ukończenia 5. roku życia (zwłaszcza poniżej drugiego roku życia), a także osoby dorosłe w wieku powyżej 50 lat. Ponadto szczepieniami powinny być objęte osoby z chorobami przewlekłymi płuc, serca, nerek, wątroby, chorzy z zaburzeniami odporności oraz pacjenci leczeni onkologicznie i hematologicznie, a także osoby po usunięciu śledziony.
 
• Czy dorośli powyżej 65 roku życia powinni powszechnie szczepić się przeciw pneumokokom?
Jak wcześniej wiek powyżej 65 r.ż. jest jednym ze wskazań do szczepienia przeciw zakażeniom pneumokokowym.
 
• Czy istnieją jakieś przypadki, w których szczepienie nie jest wskazane?
Stałym przeciwwskazaniem do podania szczepionki przeciw pneumokokom jest silna reakcja alergiczna na poprzednio otrzymaną dawkę tej szczepionki, a czasowymi przeciwwskazaniami są ostra choroba infekcyjna lub zaostrzenie choroby przewlekłej.
 
• Czy szczepionki dają pełną ochronę przed pneumokokami?
Przeprowadzone badania kliniczne wykazały, że zabezpieczający poziom przeciwciał uzyskuje ponad 90% dzieci zaszczepionych.
 
• Czy okres jesienno-zimowy sprzyja nasileniu zakażeń pneumokomowych?
W okresie jesienno-zimowym z uwagi na zwiększoną liczbą zachorowań na schorzenia górnych dróg oddechowych wzrasta także liczba zakażeń pneumokokowych, gdyż wirusy RSW, grypy i i inne im podobne ułatwiają zakażenia bakteryjne.
 
Dr n. med. Hanna Czajka jest autorem Programu zdrowotnego dotyczącym profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce. Pani dr jest absolwentem Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie, pediatrą, specjalistą chorób zakaźnych z wieloletnim doświadczeniem. Jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Wakcynologicznego, członekiem Grupy Doradczej ds. Szczepień Ochronnych Europy Środkowej (CEVAG). Od lipca 2007 r. dr Hanna Czajka kieruje Poradnią Chorób Zakaźnych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie, która realizuje zadania konsultacyjnej poradni ds. szczepień ochronnych.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji