Rodzaje zagrożeń w sieci

Wraz ze wzrostem popularności i dostępności nowych technologii wzrasta także lista zagrożeń związana z ich użytkowaniem. Dla dobra dzieci i młodzieży rodzice i pedagodzy powinni dobrze zapoznać się z tą listą, by w porę podjąć odpowiednie działania w przypadku ich wystąpienia.

Cyberprostytucja – polega na otrzymywaniu korzyści za udostępnianie zdjęć bądź nagrań (ostatnio popularnością cieszą się pokazy na żywo) pornograficznych wytworzonych z własnym udziałem. Dla wielu młodych osób może się to wydawać bardzo atrakcyjną formą zarobku.

Cyberprzemoc – jest to nękanie, straszenie, obrażanie, podszywanie się pod kogoś, publikowanie obraźliwych czy ośmieszających kogoś treści, za pośrednictwem nowych technologii. Dziecko lub nastolatek, który pada ofiarą cyberprzemocy traci często chęć kontaktów z rówieśnikami, zdarza się także, że stara się odizolować od świata zewnętrznego.

Mowa nienawiści – jest to umyślne działanie mające wzbudzać negatywne uczucia wobec osoby, grupy osób bądź innego wskazanego podmiotu. Mowa nienawiści promuje uprzedzenia i stereotypy, generuje społeczne konflikty i nieporozumienia. Młody internauta może nie być w stanie obiektywnie ocenić publikowane treści i w efekcie będzie zawierzać wielu nieprawdziwym informacjom.

 „Pozytywna” pedofilia – jest to ruch, który uzasadnia i aprobuje kontakt między dorosłym i dzieckiem bazujący na silnej emocjonalnej i seksualnej więzi. Uzasadnieniem takiej więzi według nich jest potrzeba samego dziecka, sugerują jednocześnie, że może być ono świadomym partnerem seksualnym. Takie wypowiedzi czy opinie wpływają na zachowanie samych nieletnich ponieważ negują niewłaściwy charakter takiej relacji.

Treści PRO–ANA – treści promujące dążenie do doskonałości rozumianej jako posiadanie szczupłej, wychudzonej sylwetki. Ruch skupia rzeszę z reguły młodych dziewczyn, które za pośrednictwem Internetu dzielą się z innymi efektami walki z fikcyjną często nadwagą. Młode dziewczyny, będące jeszcze na etapie rozwoju, po zetknięciu z takimi treściami ulęgają im i utożsamiają piękno z anorektyczką sylwetką.

Sexting – czyli przesyłanie zdjęć oraz nagrań video zawierających treści erotyczne. Zjawisko jest szczególnie popularne wśród nastolatków i wiąże się z nim ryzyko szerszego upubliczniania rozpowszechnienia tych treści, bez zgody ich autora.

Stalking – nękanie i uporczywe nagabywanie kogoś za pośrednictwem nowych technologii. Ofiary stalkingu mogą być namawiane albo zmuszane do wykonania jakiś czynności, szantażem bądź groźbami.

Trollowanie – jest to umyślne działanie mające na celu uniemożliwienie prowadzenie dalszej dyskusji czy wymiany opinii. Ma miejsce z reguły na czatach, forach internetowych czy grupach dyskusyjnych. Napotkanie internetowego trolla przez młodego internautę może go skutecznie zniechęcić do wyrażania i komunikowania swojej opinii w przyszłości.

Uwodzenie dzieci (child grooming) – jest to proces przygotowywania dziecka do wykorzystania seksualnego polegający na zaprzyjaźnianiu się z dzieckiem, zdobywaniu jego zaufania, nawiązywaniu emocjonalnej relacji.

Programy profilaktyczne