Materiały do pobrania

Przeglądarka internetowa BeST (dzieci w wieku 3 do 10 lat)
BeSt to bezpłatna przeglądarka bezpiecznych stron internetowych dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Dzięki zainstalowaniu przeglądarki BeST rodzice mogą być pewni, że ich dziecko będzie odkrywać Internet w sposób bezpieczny i kontrolowany. Rodzic nie będzie musiał kontrolować aktywności dziecka przez cały czas gdyż przeglądarka, po uruchomieni pewnych funkcji, zrobi to za niego. Przeglądarka blokuje dostęp do stron spoza katalogu Sieciakowego BeSt, prowadzonego przez Fundację Dzieci Niczyje od 2005 roku w ramach serwisu www.sieciaki.pl.
Przeglądarkę można pobrać pod adresem: http://fdds.pl/best/
 
Plik i folder (dzieci w wieku 6 do 10 lat)
Film „Przygody Plika i Foldera w Sieci” wraz z propozycjami edukacyjnych zajęć interaktywnych powstał w 2010 r. w ramach projektu „Bądźmy bezpieczni w Internecie” realizowanego przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Koncepcja materiału opracowana została we współpracy pracowników Działu Akademia NASK z grupą teatralną Zygzaki – specjalizującą się w pracy artystycznej dla dzieci. Celem projektu jest budowanie świadomości o zagrożeniach sieciowych wśród najmłodszych użytkowników Internetu. Prosta, atrakcyjna forma przekazu ma ułatwić dzieciom naukę bezpiecznych zachowań online, a nauczycielom pomóc w przeprowadzeniu ciekawych i atrakcyjnych zajęć.
plikifolder.pl/edukacja - materiały video oraz audio
 
Owce w sieci (dzieci w wieku 6 do 10 lat) 
Obejrzyj kreskówki o bezpieczeństwie w Internecie!
Celem kreskówek "Owce w Sieci" jest edukacja na temat zagrożeń związanych z korzystaniem przez dzieci z Internetu, telefonów komórkowych i innych nowych technologii. Odwołują się do klasycznej opowieści o walce dobra ze złem. Występują w nich postacie archetypowe: mądry Baca, naiwny Jasiek, dzielny Gajowy, niewinne owce i barany oraz złe wilki. Kreskówki odwołują się do motywów ludowych – akcja rozgrywa się w szałasie na hali, bohaterowie przytaczają tradycyjne porzekadła, posługują się gwarą. Opowieści odzwierciedlają jednak współczesną kulturę dziecięcą i młodzieżową, obecny styl życia. Zakończenie każdej bajki zawiera morał, mówiący jak uniknąć zagrożeń. Obejrzyj 9 odcinków kreskówek oraz pobierz scenariusze zajęć: https://www.saferinternet.pl/pl/materialy-multimedialne/3335-owce-w-sieci
 
Sieciaki (uczniowie klas I-III szkół podstawowych)
Podręcznik „Sieciaki” stanowi pomoc dydaktyczną dla nauczycieli w realizacji zajęć na temat bezpiecznego korzystania z sieci wśród uczniów klas I-III szkół podstawowych. Zawiera scenariusze zajęć dostępne w dwóch wersjach: pełnej (2 x 45 min) oraz skróconej (45 min). Ideą przyświecającą zajęciom jest propagowanie bezpiecznego korzystania z sieci przy wykorzystaniu popularnych i lubianych przez dzieci metod: konkursów, kolorowanek i innych form edukacji poprzez zabawę. W obydwu scenariuszach główny element zajęć stanowi kreskówka pt. „Sieciaki” przekazująca dzieciom podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z sieci.
 
Zuzia i Tunio (uczniowie klas II-IV szkół podstawowych)
Program „Zuźka i Tunio poznają Internet” powstał z inicjatywy Fundacji Orange we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje i Fundacją Nauki i Wiedzy. Adresowany jest do uczniów klas II-IV szkół podstawowych. Ideą zajęć jest zapoznanie dzieci z podstawowymi mechanizmami funkcjonowania sieci oraz propagowanie bezpiecznego i efektywnego korzystania z Internetu. W tym celu odwołano się do metody edukacji przez zabawę, wykorzystując m.in. lubiane przez dzieci kreskówki i łamigłówki. Głównym elementem scenariusza są kreskówki, prezentujące przygody Zuźki i Tunia – dwójki młodych internautów. Podczas zajęć prezentowana jest problematyka internetowych zagrożeń: szkodliwych treści, niebezpiecznych kontaktów oraz zagadnienia związane z ochroną danych osobowych i wizerunku, a także zasady kulturalnego zachowania w Internecie (netykieta).
 
3... 2... 1... INTERNET! (uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych)
Program "3… 2... 1… Internet!" poświęcony jest bezpieczeństwu dzieci w Internecie. Opracowany został jako pomoc dydaktyczna dla nauczycieli szkół podstawowych (klasy IV - VI) oraz pracowników firmy Microsoft zaangażowanych w program wolontariatu pracowniczego. Zajęcia "3… 2…1… Internet!" przewidziane są na dwie godziny lekcyjne i polegają na pracy grupowej i indywidualnej uczniów, przeplatanej projekcją atrakcyjnych kreskówek poświęconych różnym formom internetowych zagrożeń. Przygody bohaterów kreskówek komentowane są przez Krzysztofa Hołowczyca – ambasadora programu "3… 2…1… Internet!".
 
Dzień z życia (uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych)
Scenariusz zajęć „Dzień z życia” poświęcony jest problemowi nadmiernego korzystania z Internetu. Zajęcia te opracowano z myślą o uczniach szkół gimnazjalnych. Ich celem jest przekazanie wiedzy na temat zagrożeń płynących z nadużywania Internetu i komputera (w tym również gier, zarówno online, jak i offline). Zajęcia mogą być dla uczniów okazją do autorefleksji na temat czasu spędzanego w sieci. Uczestnicy mają okazję przyjrzeć się temu, jak korzystają z Internetu oraz nauczyć się reagować na związane z nimi zagrożenia.
 
Kursor (uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych)
Projekt Kursor jest szerokobszarowym programem wsparcia środowiska edukacyjnego (uczniowie, rodzice, pedagodzy, placówki) w procesie wykorzystywania nowych technologii w dydaktyce oraz podnoszenia kompetencji uczniów w zakresie nauk ścisłych. Dostępne prezentacje dotyczą takich zagadnień jak: Prywatność, Niebezpieczne kontakty, Cyberprzemoc, Szkodliwe treści, Netykieta czy Nowe trendy.
 
Stop Cyberprzemocy (uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych)
Od stycznia 2008 roku, w ramach kampanii „Dziecko w Sieci” pod hasłem „Stop cyberprzemocy” prowadzona jest akcja poświęcona problemowi przemocy rówieśniczej z użyciem mediów elektronicznych. W ramach akcji przygotowana została propozycja edukacyjna adresowana do uczniów szkół gimnazjalnych.
dzieckowsieci.fdn.pl/scenariusz-zajec-stop-cyberprzemocy - materiały video oraz scenariusze zajęć  
 
W sieci (uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych i klas I-II szkół ponadpodstawowych)
Zajęcia „W Sieci” poświęcone są bezpieczeństwu młodych użytkowników Internetu. Przeznaczone są dla uczniów klas II i III szkół gimnazjalnych oraz klas I i II szkół ponadgimnazjalnych. Do przeprowadzenia zajęć “W Sieci” opartych o proponowany scenariusz potrzeba dwóch (rozwiązanie rekomendowane) lub jednej godziny dydaktycznej. Mogą one być realizowane w ramach zajęć lekcyjnych lub jako zajęcia pozalekcyjne.
Głównym elementem zajęć według proponowanego scenariusza jest projekcja materiału (z płyty lub pobranego z serwisu www.dzieckowsieci.fdn.pl), który w konwencji programu talk-show pokazuje m.in. dwa przypadki niebezpiecznych sytuacji, z jakimi mogą mieć do czynienia młodzi ludzie w Internecie – cyberprzemoc oraz uwodzenie. Gospodarzem programu jest piosenkarka Ewa Farna. W pełnej (dwugodzinnej) wersji zajęć wykorzystywane są również wypowiedzi innych popularnych wśród młodzieży osób, opowiadających do wykorzystywaniu Internetu w pracy i do realizacji swoich pasji.
dzieckowsieci.fdn.pl/scenariusz-zajec-w-sieci - materiały video, scenariusze zajęć oraz ankieta ewaluacyjna.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji