Czy wiesz co Ci grozi w internecie?

Polskie ustawodawstwo nie podaje jednej spójnej definicji „przestępstwa internetowego”. Można przyjąć, że są to czyny zabronione, popełniane w sieci internetowej lub z wykorzystaniem np. telefonu komórkowego. Szeroką gamę tych czynów, możemy określić mianem zagrożeń internetowych.
 
Cyberprzemoc
Cyberprzemoc to inaczej przemoc z użyciem nowych technologii. Do takich działań zalicza się m.in. wyzywanie, straszenie, poniżanie kogoś w Internecie lub przy użyciu telefonu, robienie komuś zdjęć lub filmów bez jego zgody, ich publikowanie i rozsyłanie lub podszywanie się pod kogoś w sieci. Akty cyberprzemocy mogą wyglądać niewinnie, potrafią jednak wyrządzać bardzo dużą krzywdę. Nawet pozornie niewinne ignorowanie wśród rówieśników konkretnego profilu społecznościowego czy wpisów, może okazać się dla młodych ludzi bardzo bolesnym doświadczeniem. Charakterystyczną cechą cyberprzemocy, wyróżniającą ją od przemocy tradycyjnej, jest jej ciągłość trwania. Zarówno po lekcjach, w domu, przez całą dobę dziecko wchodząc do sieci doświadcza negatywnych emocji, lęku, czy obraźliwych komentarzy.
Cyberprzemoc to nie tylko ofiary, ale również sprawcy, którymi bardzo często są właśnie młodzi internauci. Niezwykle ważne jest więc świadomość możliwych konsekwencji - również prawnych - takich działań oraz podkreślanie wagi poszanowania nie tylko własnej, ale i cudzej prywatności. Jeżeli stałeś się ofiarą cyberprzemocy, koniecznie powiedz o tym swoim rodzicom i oraz skontaktuj się z helpline.org.pl gdzie specjaliści doradzą Ci jakie działania powinieneś podjąć.
 
Kontakty o podwyższonym ryzyku
Komunikacja internetowa niesie ze sobą wiele zalet, np. szybkość, dostępność i bezpośredniość kontaktów, ale stwarza także pewne zagrożenia. Kontakty z nieznajomymi mogą być szczególnie groźne, jeżeli prowadzą do spotkania w rzeczywistości. Uwiedzenie przez osobę dorosłą, nazywane groomingiem – to tylko jedno z niebezpieczeństw. Dlatego w kontaktach zawieranych przez Internet należy stosować zasadę ograniczonego zaufania. Nigdy nie wiadomo, czy osoba, z którą kontaktujemy się przez komunikator jest tym, za kogo naprawdę się podaje. Kontakty nawiązywane przez Internet mogą skutkować również wyłudzaniem loginów i haseł do serwisów internetowych, danych bankowych lub pieniędzy. Mogą propagować przystąpienie do sekty lub innej niebezpiecznej grupy, a także zachęcać do ryzykownych zachowań.
Jeżeli nie będziesz wiedział jak poradzić sobie z jakąś sytuacja wynikająca z kontaktów z osobami trzecimi w Internecie skontaktuj się z www.helpline.org.pl albo za dzwoń pod infolinię 0 800 100 100.
 
Zakazane treści
Niektóre treści umieszczane w Internecie są szkodliwe czy nawet nielegalne. Osoby dorosłe potrafią je rozpoznać, osoby młode natomiast, ze względu na zbyt małe doświadczenie, nie będą mogły tego zrobić. Dlatego każdy nastoletni internauta powinien zapoznać się z katalogiem tych treści by być czujnym podczas surfowania po Internecie: http://helpline.org.pl/dowiedz-sie/6-szkodliwe-tresci.
Pamiętaj by skontaktować się z www.helpline.org.pl jeżeli napotkasz treści szkodliwe, oraz z www.dyzurnet.pl jeżeli napotkasz treści nielegalne.
 
Uzależnienie od Internetu
Wraz ze wzrostem popularności komputerów oraz Internetu rośnie liczba przypadków ich nadużywania. Niektórzy takie zachowanie przyrównują do normalnego uzależnienia, jakim jest na np. nadużywanie alkoholu. Inni natomiast zdecydowanie się sprzeciwiają temu stanowisku i używają innych pojęć by opisać to zjawisko m.in. „utrata kontroli”, „patologiczne użytkowanie” czy po prostu „nadużywanie”.
Mimo sporów dotyczących terminologii problem niewątpliwie istnieje i ma swój wpływ na zachowanie i psychikę osób uzależnionych. Osoby uzależnione od Internetu mają często problemy ze skupianiem się, zaniedbują naukę, kłamią na temat ilości czasu spędzonego w sieci, odczuwają złość i irytacje gdy ktoś zabroni im dostępu do komputera i Internetu, spędzają każda wolną chwilę w sieci i otaczają się rówieśnikami o podobnych upodobaniach. Takie zachowania często generują konflikty rodzinne ponieważ problem uzależnienia od Internetu jest nadal często traktowany jako wymysł i nie przykłada się do niego dużej wagi.
Jeżeli zauważysz u siebie symptomy uzależnienia porozmawiaj o tym na poważnie z rodzicami. Oni na pewno Ci pomogą i razem ustalicie jak ten problem rozwiązać. Ważne jest by uświadomić sobie że problem istnieje i mimo, że nie powoduje bezpośrednio uszczerbku na zdrowiu to może mieć równie poważne konsekwencje w przyszłości. Pomocy możesz też szukać kontaktując się z infolinią 0 800 100 100 albo wchodząc na stronę www.helpline.org.pl.
 
Seksting
To niebezpieczne zjawisko przesyłania treści o charakterze erotycznym, głównie swoich nagich lub półnagich zdjęć, za pomocą Internetu i telefonu komórkowego. Jest popularny głównie wśród nastolatków, przede wszystkim z powodu chęci rozrywki, początku fascynacji seksem, zainteresowania płcią przeciwną, braku doświadczenia, ciekawości czy nieśmiałości. Konsekwencje tego zjawiska mogą być bardzo poważne. Niejednokrotnie wysłane znajomemu czy przyjacielowi zdjęcie było przez niego wykorzystywane i trafiało do publicznego obiegu w celu żartu, ośmieszenia czy zemsty po tym jak osoba, która udostępniła zdjęcie zerwała ze swoją dziewczyną czy chłopakiem. Powszechne są również przypadki szantażu, w których odbiorca tego typu zdjęć grozi ich ujawnieniem i opublikowaniem w Internecie, próbując skłonić w ten sposób ofiarę do określonego zachowania.
Osobną kategorią, kojarzoną jednak z sekstingiem, jest oferowanie własnych zdjęć erotycznych w zamian za korzyści finansowe (np. doładowanie telefonu) lub prezentowanie swojego ciała przy użyciu kamerki internetowej na jednym z wideo-chatów (w zamian za „napiwki” czyli realne pieniądze przekazywane za pośrednictwem serwisu obsługującego wideo-chaty).
 
Ochrona danych osobowych
Podczas surfowania po Internecie wiele stron czy portali przy okazji niektórych czynności żąda od nas podania informacji, które mogą już kwalifikować się jako dane osobowe w myśl polskiego prawa. Danymi osobowymi są informacje bezpośrednio nas identyfikujące (imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania), ale i te które pośrednio pozwalają na naszą identyfikacje np. numer IP naszego komputera, zdjęcia, adres e-mail, numer karty miejskiej. Często przy podawaniu naszych danych zobowiązani jesteśmy także wyrazić zgodę na rozporządzanie nimi przez firmę XYZ co powoduje, że informacje na nasz temat trafiają do obrotu i wymieniona firma ma prawo je udostępniać innym podmiotom. Należy więc przy każdej sytuacji dobrze się zastanowić czy naprawdę warto podać swoje dane, a jeżeli już się na to zdecydujemy to należy pamiętać o dokładnym przeczytaniu wszelkich dołączonych regulaminów i postanowień.
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 29 sierpnia 1997 roku każdy Polak ma prawo do ochrony swoich danych osobowych. Jednak zdarza się nieraz, że ktoś bez naszej wiedzy i zgody próbuje uzyskać dostęp do naszego komputera, konta, profilu czy bloga. Często chce w ten sposób uzyskać i przejąć informacje, które publikujemy lub przechowujemy. W takiej sytuacji mamy do czynienia z kradzieżą danych (m.in. danych osobowych) przez osoby niepowołane (osoby które nie maja prawa zadąć od nas ich podania).
Konsekwencje kradzieży naszych danych osobowych mogą być bardzo poważne. Posiadanie zestawu czyichś danych osobowych umożliwia dokonanie wielu czynności administracyjno-prawnych w imieniu osoby, której dane zostały skradzione. Dlatego pamiętaj żeby uważać komu i na jakich warunkach powierzasz informacje na swój temat.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji