Kampania edukacyjno-informacyjna w 2017 roku

Spot radiowy

Kliknij, aby otworzyć spot w nowym oknie

 
Transykrypcja spotu radiowego

Dzieci same nie odstraszą groźnych chorób, ale ty możesz im w tym pomóc. Zaszczep swojego malucha przeciwko pneumokokom!
Informacje o bezpłatnych szczepieniach w Krakowie, Nowym Sączu, Tarnowie oraz w powiatach: brzeskim, limanowskim, proszowickim, tarnowskim i wielickim znajdziesz na www.profilaktykawmalopolsce.pl.
Program zdrowotny profilaktyki zakażeń pneumokokowych jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, powiatów i gmin. 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji