Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu 2021 w Małopolsce

Jak co roku przez cały miesiąc marzec w wielu placówkach oświatowych w Małopolsce podejmowane były liczne inicjatywy z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI) w trakcie których policjanci omówili  szereg zagrożeń, z jakimi można zetknąć się w trakcie korzystania z zasobów Internetu. W czasach pandemii, kiedy większość podejmowanych przez nas aktywności przeniosła się do przestrzeni wirtualnej, wiedza o bezpieczeństwie cyfrowym nabrała jeszcze większego niż dotychczas znaczenia. W ramach obchodów „DBI 2021” zorganizowanych zostało szereg konkursów mających na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematu bezpieczeństwa online. W trakcie spotkań z młodzieżą policjanci oprócz dawki praktycznej wiedzy przygotowali dla dzieci wiele atrakcji m.in. konkursy, krzyżówki, zabawy oraz wręczyli nagrody laureatom zwycięskich prac.

Od 2012 roku Województwo Małopolskie wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie, realizują wspólnie projekt "Zagrożenia w sieci - profilaktyka, reagowanie", którego głównym celem jest zwiększanie świadomości na temat bezpiecznego i właściwego korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież oraz ich rodziców i nauczycieli. Od 2019 roku partnerami projektu są także: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji