Zagrożenia w sieci – profilaktyka i reagowanie

Jaki wpływ na dzieci ma dynamiczny rozwój Internetu? Czym jest cyberuzależnienie i jak mu przeciwdziałać? To jedne z wielu pytań, na które starano się odpowiedzieć podczas konferencji szkoleniowej dotyczącej zagrożeń w sieci. W spotkaniu wziął udział wicemarszałek Wojciech Kozak.

Statystyki zaskakują, około 13% nastolatków w Polsce dysfunkcyjnie korzysta z Internetu, dlatego tak ważna jest profilaktyka i przeciwdziałanie cyberzagrożeniom. Małopolska zareagowała i stworzyła nowatorski program, który dotyczy istotnych zagadnień związanych z coraz bardziej powszechnym i jednocześnie słabo rozpoznanym problemem uzależnienia od tego, co na szeroką skalę daje nam Internet.

– Projekt „Zagrożenia w Sieci – profilaktyka i reagowanie” na chwilę obecną dotarł już do ponad tysiąca szkół podstawowych na terenie całego województwa. Jest to jedyny program w Polsce, który ma na celu podejmowanie działań na rzecz tworzenia bezpiecznego Internetu – podkreślił wicemarszałek Wojciech Kozak.

Najcześciej występujące zagrożenia internetowe to kontakt z nielegalnymi lub szkodliwymi treściami, uwodzenie za pośrednictwem Internetu tzw. Grooming, cyberprzemoc, czy kradzież i nieświadome udostępnianie informacji. 39% dzieci w Polsce miało styczność z co najmniej jednym z wymienionych zagrożeń.

Programy profilaktyczne