Warto rozmawiać o bezpieczeństwie - Konferencja naukowa pn. „Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie”

Konferencja zorganizowana 15 września 2014 r. w ramach projektu pod tą samą nazwą, została zorganizowana jako odzew na coraz częściej pojawiające się dotkliwe skutki niewłaściwego korzystania z internetu przez dzieci. Swoim patronatem konferencję objęli Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Mariusz Dąbek oraz Rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego prof. zw. dr hab. Jerzy Malec.

Adresatami konferencji są wszyscy ci, którzy interesują się problematyką zagrożeń jakie niesie za sobą powszechny dostęp do Internetu. Grupą szczególnie narażoną na rozliczne wirtualne formy przemocy są przede wszystkim dzieci. To właśnie ta grupa użytkowników internetu, funkcjonująca równocześnie w wirtualnej i w realnej przestrzeni współczesnej szkoły, jest najbardziej narażona na nowe formy cyberzagrożeń.
W ciągu ostatnich lat nastąpił dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii, które wprowadziły szereg pozytywnych zmian m. in. w procesie komunikowania i nauczania, ale jednocześnie stały się narzędziem wykorzystywanym przeciwko ich użytkownikom.

Podczas dwóch sesji tematycznych poświęconych Internetowi jako obszarowi oddziaływań edukacyjno-wychowawczych w perspektywie zadań administracji rządowej i samorządowej oraz problemowi funkcjonowania dzieci i młodzieży w Internecie  - aspektom psychologicznym, socjologicznym i edukacyjnym, uczestnicy wysłuchali szeregu wystąpień specjalistów – praktyków. Całość konferencji zwieńczona została dyskusją panelową prelegentów, podczas której nakreślone zostaną aktualne potrzeby i dalsze perspektywy działania w tych obszarach.

Powodem organizacji tej konferencji jest silne przekonanie partnerów projektu, iż propagowanie idei jaka przyświeca realizacji tego przedsięwzięcia przyczyni się do wzrostu świadomości społecznej na temat zagrożeń na jakie narażone są dzieci, pozwoli wypracować nowe, skuteczne strategie oddziaływań prewencyjno – edukacyjnych
i wychowawczych, a poprzez to podniesie poziom bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników Internetu.


Dane są alarmujące. Aż 25 proc. dzieci deklaruje, że kontaktowało się w sieci z osobami, których wcześniej nie znało osobiście. 8 proc. spotkało się twarzą w twarz z kimś, kogo poznało w sieci. 17 proc. dzieci otrzymało wiadomości (np. e-maile) z podtekstem seksualnym. 

– Dlatego też zaczęliśmy konkretnie działać. Powstał program profilaktyczny „Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie”, który został skierowany nie tylko do uczniów szkół podstawowych od 4 do 6 klasy, ale także nauczycieli i rodziców – podkreślał Wojciech Kozak, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Myślę, dzięki osobom, które angażują się w ten projekt całym sercem, działania te zaczynają przynosić już pierwsze efekty – dodał.

Na poniedziałkowej konferencji naukowej „Zagrożenia w Sieci – profilaktyka” przedstawiono pierwsze efekty programu. W ciągu ostatnich dwóch lat odbyło się ponad 3,6 tys. spotkań z uczniami – w sumie uczestniczyło w nich ponad 121,4 tys. dzieci. Zorganizowano też specjalne zajęcia dla nauczycieli (1 743 spotkań dla 9 492 osób) i rodziców (436 spotkań dla 22 270 osób). Kwota wsparcia ze strony Województwa Małopolskiego to ponad 380 tys. zł. Dzięki tym pieniądzom udało się m.in. zakupić nowoczesne materiały szkoleniowe. Kolejną partię tych pomocy Wicemarszałek Wojciech Kozak przekazał Małopolskiej Policji w czasie inauguracji poniedziałkowej konferencji.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji