Dzień Bezpiecznego Internetu 2015 w Małopolsce

10 lutego 2015 roku, obchodziliśmy w Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu zainicjowany  po raz pierwszy w 2004 roku przez Komisję Europejską. Działania podejmowane w ramach DBI realizowane będą pod hasłem „Razem tworzymy lepszy Internet”. Celem tegorocznych obchodów jest zwrócenie uwagi na to, że każdy internauta może przyczynić się do tego, żeby Internet był miejscem bezpiecznym i pozytywnym. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w Sieci i w jaki sposób z niej korzysta.
 
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wraz z Policjantami Wydziału Prewencji KWP w Krakowie włączają się aktywnie w realizację działań edukacyjnych dotyczących najmłodszych w Internecie. Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu doskonale wpisują się w realizowany na terenie Małopolskich szkół podstawowych, projekt „Zagrożenia w Sieci – profilaktyka reagowanie”. Od początku jego realizacji tj. od końca 2012 roku do końca 2014 roku spotkaliśmy się z uczniami klas 4-6, ich rodzicami i nauczycielami w 1254  placówkach. Aktualnie jest to jeden z większych projektów o walorach prewencyjnych edukacyjnych, który jest realizowany w szkołach podstawowych. Docelowo ma on za zadanie dotrzeć w tym roku do pozostałych jeszcze nie objętych projektem szkół (205 placówek).
 
Funkcjonariusze Policji 10 lutego spotkają z dziećmi szkoły podstawowej im. bł. Celiny Borzęckiej w Krakowie przy  ul. Malborskiej 98, gdzie zajęcia zostaną przeprowadzone przez p. Wojciech Chechelskiego
i p. Katarzyna Cygal. Oprócz tego zajęcia odbędą się  także w Zespole Szkół Gminnych w Proszówkach (pow. Bocheński) przy współudziale p. Leszka Machaja, p. Beaty Wcisło i p. Izabeli Ciarki.  
 
Poruszone zostaną tematy dotyczące tego:
•  Czym jest Internet i do czego służy?
•  Jak bezpiecznie korzystać z Internetu przy użyciu wyszukiwarek internetowych?
•  Jak korzystać i do czego służy poczta internetowa?
•  W jaki sposób używać / korzystać z czatów i komunikatorów internetowych.
•  Co to jest i jak działa internetowe forum?
•  Z jakimi zagrożeniami można się spotkać w sieci i jak się zachować w takiej sytuacji?  Z kim się wtedy skontaktować?
•  Co to jest „Netykieta”?
•  Do czego możemy jako uczniowie / dzieci / dorośli wykorzystywać Sieć?

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji