"Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie” - tematyka cyberzagrożeń dla seniorów

Na zaproszenie przedstawicieli Uniwersytetu Otwartego Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, w dniu 24 października 2015 roku funkcjonariusz Wydziału Prewencji KWP w Krakowie spotkał się z przybyłymi na spotkanie seniorami, którym przybliżona została tematyka cyberzagrożeń, a także przedstawiono założenia projektu „Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie”.

Uczestnikom spotkania omówiono „niebezpieczeństwa” z jakimi mogą się spotkać w trakcie korzystania z sieci internetowej oraz związanej z tym odpowiedzialności prawnej w przypadku naruszenia obowiązujących norm prawnych. Każdy z uczestników otrzymał także element odblaskowy poprawiający widoczność osób pieszych, a także zwiększający nasze bezpieczeństwo.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji