Debata projektu LDC pt. „Szkoła Epoki Smartfona”

16 grudnia 2015 r.  w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie odbyła się debata pt. „ Szkoła Epoki Smartfona”, która była jednym z ostatnich akcentów realizacji projektu innowacyjnego - Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół województwa małopolskiego. Spotkanie, które było rejestrowane przez TVP Kraków skupiło ponad osiemdziesięciu widzów i zostało podzielone na trzy części tematyczne.
W pierwszej z nich zatytułowanej „Nauczyciel i uczeń po obu stronach cyfrowego lustra” poruszano temat wykorzystania przez nauczycieli i uczniów treści i zasobów znajdujących się w Internecie. Paneliści dyskutowali nad tym w jakim kierunku powinien zmieniać się współczesny nauczyciel oraz jakie potrzeby i oczekiwania mają w obecnych czasach uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. W trakcie rozmowy poruszono również temat zagrożeń oraz uzależnień wynikających z korzystania z sieci globalnej i próbowano znaleźć odpowiedź na to jak się przed nimi ustrzec. Uczestnikami pierwszej części byli Małgorzata Kopek- koordynator ds. wdrażania dydaktyki cyfrowej w IV LO w Tarnowie, Agnieszka Będkowska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie, uczestniczki projektu Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej (LDC) , kom. Wojciech Chechelski z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Artur Krawczyk, koordynator projektu LDC ze Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”.

Kolejna część debaty w której próbowano wyznaczyć kierunek oraz tempo zmian w małopolskich szkołach tak aby przekształciły się one w pełni cyfrowe placówki realizowana była pod hasłem „Szkoła Cyfrowej Transformacji”. Anna Olszańska, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie, Danuta Skrabacz-Tempka dyrektor Gimnazjum w Łęgu Tarnowskim oraz Dr Krzysztof Głuc z WSB-NLU w Nowym Sączu, dyskutowali o potrzebach szkół naszego województwa w zakresie dostępu do nowoczesnego sprzętu oraz szybkiego łącza internetowego. Wspólnie szukano źródeł finansowania dla działań, które sprawią iż nowoczesna szkoła będzie w stanie odpowiedzieć na wrażliwość i kompetencje poznawcze uczniów oraz rosnące oczekiwania rodziców. W dyskusji zwrócono również uwagę na to jaka ważną rolę w procesie nauczania z wykorzystaniem nowych technologii odgrywania rodzice i ich wiedza na ten temat.

W ostatniej, trzeciej części debaty zatytułowanej „Tarnów – polska stolica Cyfrowej edukacji” Bogumiła Porębska dyrektor Wydziału Edukacji UM Tarnowa, Grzegorz Kądzielawski - radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, dyrektor Gabinetu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Krzysztof Głomb prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” dyskutowali na temat tego w jaki sposób dobrze wykorzystać produkty i efekty projektu LDC i sprawić aby edukacja cyfrowa stała się jednym ze strategicznych kierunków rozwoju miasta Tarnowa. Prezes SMWI mówił o tym jakie warunki są do tego konieczne i co trzeba zrobić w najbliższej przyszłości aby wykorzystać potencjał kompetencji zbudowany wśród tarnowskich nauczycieli, a Bogumiła Porębska zapowiedziała wsparcie w realizacji projektów modernizacyjnych dla tarnowskich szkół.

Źródło: www.ldc.edu.pl 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji