II Międzyszkolny Turniej Internautów

W dniu 3 marca 2016 roku w Szkole Podstawowej Nr 8 w Tarnowie odbył się „II Międzyszkolny Turniej Internautów”, w turnieju udział wzięło siedem szkól z terenu Tarnowa (SP Nr 2, 5, 17, 7, 8, 10, 14).

W miesiącu lutym bieżącego roku każda szkoła podstawowa na swoim terenie przeprowadził szkolenie turniej w ramach których wyłoniły reprezentujące czteroosobowe drużyny. W ramach turnieju uczniowie mogli wykazać się wiedzą w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu. Turniej składał się z 6 konkurencji ( krzyżówka, wirówka, rebus, kwiz, uzupełnianie tekstu, przygotowanie plakatu). W trakcie turnieju wyłoniono zwycięzców. I miejsce zajęli uczniowie SP Nr15 w Tarnowie, II miejsce – uczniowie SP N8 w Tarnowie i II uczniowie SP nr5 w Tarnowie.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji