„Tydzień z Internetem 2016”

Tydzień z Internetem 2016” w dniach 14 – 20 marca 2016 roku to doroczna ogólnoeuropejska kampania, mająca na celu zachęcenie jak największej liczby osób do skorzystania z Internetu oraz rozwijania możliwości cyfrowych. W ramach kampanii zaplanowano zorganizowanie szeregu spotkań mających pokazać ciekawe i praktyczne możliwości wykorzystania różnorodnych zasobów i zastosowań nowych technologii, głównie dla tych, którzy do tej pory z nich nie korzystali.
 
Na szczeblu europejskim Tydzień z Internetem koordynuje organizacja pozarządowa Telecentre Europe. Koordynatorem krajowym kampanii w Polsce jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Patronat honorowy nad kampanią objęło Ministerstwo Cyfryzacji oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.Myśl przewodnia Tygodnia z Internetem 2016 dotyczy bezpieczeństwa w sieci a także kształtowania świadomych postaw konsumenckich podczas korzystania z usług w sieci a temat ten rozwijany będzie w ramach zajęć pt. „Bezpieczny E-konsument”. Pozostała tematyka obejmuje m.in.:


◾Internet bez granic – podczas warsztatów będzie można poznać podstawy obsługi komputera i korzystania z Internetu

◾technologie mobilne – podczas warsztatów można się dowiedzieć jakie możliwości oferują smartfony i tablety,

◾zachęcanie do nauki kodowania – podczas spotkań , poszukamy odpowiedzi dlaczego warto umieć kodować i jak czerpać z tego przyjemność.

◾umiejętności cyfrowe na rynku pracy – spotkania dla młodzieży zachęcające do kariery w branży IT oraz do zdobywania umiejętności cyfrowych potrzebnych na rynku pracy.

Kampania Tydzień z Internetem wpisuje się w cele Europejskiej Agendy Cyfrowej tj. zwiększenie zaufania do Internetu i bezpieczeństwa prowadzonych w nim operacji oraz Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych a także w działania Województwa Małopolskiego, które dostrzegając wpływ sektora zaawansowanych technologii na rozwój gospodarczy i społeczny, kładą nacisk na niwelowanie barier w dostępie do Internetu oraz technik informacyjnych. W ramach kampanii organizowane będą spotkania kierowane m.in. do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, a także do seniorów.

W tym roku do przeprowadzenia kampanii Tydzień z Internetem 2016 w Małopolsce podjęto współpracę z małopolskimi bibliotekami, Fundacją Orange Polska oraz twórcami programu Mistrzowie Kodowania. Zapraszamy do udziału w kampanii – informacje dotyczące miejsca i tematyki warsztatów znajdują się w HARMONOGRAMIE. Udział w spotkaniu jest możliwy wyłącznie po zarejestrowaniu się za pomocą formularza rejestracyjnego lub telefonicznie. Informacja o sposobie rejestracji na dane spotkanie znajduje się w harmonogramie.

Od poniedziałku 14 marca codziennie do wygrania atrakcyjne nagrody w ramach konkursu wiedzy na temat Internetu i nowych technologii – zapraszamy do śledzenia naszej strony.

Źródło: www.malopolskie.pl 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji