Zagrożenia w sieci - szkolenie małopolskich policjantów

Już po raz szósty w dniach od 3 do 5 października 2016 r. odbyła się w Zakopanem konferencja szkoleniowa dla kadry małopolskiej policji. W wydarzeniu wzięło udział ponad 120 funkcjonariuszy przeprowadzających zajęcia dla młodzieży w ramach projektu „Zagrożenia w sieci. Profilaktyka, reagowanie.”

Podczas konferencji poruszono szereg tematów dotyczących bezpieczeństwa w  cyberprzestrzeni.

Naczelnik Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komedy Wojewódzkiej Policji w Krakowie - mł. insp. Jan Klima – przedstawił zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych i danych wrażliwych w cyberprzestrzeni, natomiast Pan Mariusz Fila z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej omówił funkcjonowanie nastolatków w cyfrowym świecie, ich doświadczenia w korzystaniu z internetu w szkole i środowisku rówieśniczym oraz zaprezentował najnowsze wyniki pilotażu badań „Nastolatki w Internecie”, realizowanego przez NASK. 

Pani Alicja Żyłka i Pan Łukasz Faber z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przybliżyli uczestnikom różnego rodzaju potencjalne zagrożenia w sieci oraz skuteczne metody ochrony, natomiast Pani Marta Witkowska z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poprowadziła warsztaty dotyczące działań edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży oraz omówiła „trendy”  panujące w cyberprzestrzeni.

Przedmiotowe konferencje odbywają się corocznie dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego i cieszą się dużym zainteresowaniem wśród policjantów prowadzący zajęcia w szkołach, dla których stanowią doskonałą okazję do aktualizacji wiedzy i wymiany doświadczeń w gronie specjalistów.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji