Konferencja szkoleniowa dla kadry małopolskiej policji

W  dniach od 2 do 4 pażdziernika 2017 r. w Zakopanem odbyła się trzydniowa konferencja szkoleniowa organizowana w ramach projektu realizowanego przez Województwo Małopolskie oraz Komendę Wojewódzką Policji
w Krakowie "Zagrożenia w Sieci-profilaktyka, reagowanie". Wśród  tegorocznych prelegentów znaleźli się m.in. Naczelnik Wydziału d/w z Cyberprzestępczością - mł. insp. Jan Klima oraz prof. dr hab Jacek Pyżalski, którzy  przybliżyli uczestnikom najnowsze informacje na temat współczesnych cyberzagrożeń oraz zagadnienia dotyczące przemocy rówieśniczej w szkołach, a także skuteczne metody jej zapobiegania. W drugim dniu konferencji uczestnicy mogli szkolic umiejetności w zakresie skutecznej komunikacji, szcególnie ważnej podczas pracy z mlodzieżą i dziećmi. Podczas ostatniego dnia konferencji Pani Anna Borkowska z NASK przybliżyła uczestnikom jak działa popularny w ostatnim czasie tzw. internetowy "challenge", a także kwestie związane z akceptacją własnego wizerunku wśród nastolatków i rolę internetu w kreowaniu fałszywego wzoru do naśladowania przez młodych ludzi.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji