Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

W dniach 22-23 czerwca w Zakopanem odbyło się Spotkanie Międzyinstytucjonalnej Platformy Współpracy na rzecz Przeciwdziałania Narkomanii. Są to cykliczne spotkania przedstawicieli instytucji z regionu Małopolski, które zajmują się różnymi aspektami w obszarze szeroko pojętego rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.

Pandemia COVID-19 wymusiła na wielu instytucjach zmianę warunków oraz sposobów pracy – niniejsze spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń w zakresie trudności i potrzeb, zastosowanych rozwiązań, a także podzieleniem się dobrymi praktykami. 

Celem spotkania jest również wypracowanie rekomendacji do kolejnej edycji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021 – 2027.

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności