Wydarzenia

Nowy ośrodek psychiatryczny powstanie przy tarnowskim szpitalu

Dzięki środkom z budżetu województwa małopolskiego przy tarnowskim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza powstanie ośrodek psychiatryczny ze specjalistyczną poradnią konsultacyjną. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku. Dzisiaj w siedzibie agendy urzędu marszałkowskiego podpisano umowę na wykonanie tej inwestycji. W obecności wicemarszałka Romana Ciepieli oraz członka Zarządu Stanisława Sorysa, umowę podpisała dyrektor szpitala Anna Czech  oraz Mirosław Młynarski, dyrektor Oddziału „Erbud” w Rzeszowie. W spotkaniu uczestniczyli również radni województwa małopolskiego Marcin Kuta oraz Bolesław Łączyński.

Konferencja „Razem Przeciwko Narkotykom”

Jakie substancje psychoaktywne są dostępne w Polsce, jakie zagrożenia wiążą się z paleniem marihuany i co należy wiedzieć o nowych środkach odurzających? Jak Unia Europejska walczy z produkcją i handlem narkotykami syntetycznymi? To najważniejsze tematy konferencji "Razem Przeciw Narkotykom", dzięki której ponad 100 nauczycieli, pedagogów, psychologów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Małopolski pogłębiło wiedzę, jak rozpoznawać rodzaje narkotyków i jakie zagrożenia wiążą się z ich używaniem przez dzieci i młodzież.

Teraźniejszość i przyszłość opieki zdrowotnej w Małopolsce. Spotkanie z prezes NFZ

O opiece zdrowotnej w Małopolsce rozmawiali z Agnieszką Pachciarz, prezes NFZ, marszałek Marek Sowa i wicemarszałek Wojciech Kozak. Spotkanie w Krakowie było poświęcone dyskusji o różnych aspektach funkcjonowania opieki medycznej w naszym regionie, kierunkach rozwoju i wyzwaniach na przyszłość.

Nowa koncepcja zagospodarowania budynków Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie

Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował dziś (26 września 2013) o zmianach w statucie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, dzięki którym możliwe będzie uruchomienie działalności leczniczej w nowych budynkach szpitala. Zintegrowane Centrum Medycyny Ratunkowej (ZCMR) w Szpitalu im. Jana Pawła II będzie spójnym uzupełnieniem uruchomionego niedawno przy Szpitalu Uniwersyteckim Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof (CUMRiK).

Posiedzenie Małopolskiej Rady Zdrowia Publicznego

Dnia 12 lipca 2013 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, odbyło się posiedzenie Małopolskiej Rady Zdrowia Publicznego, organu opiniodawczo-doradczego Marszałka Województwa Małopolskiego w sprawach zdrowia. Przedmiotem spotkania był stan bezpieczeństwa sanitarnego w podmiotach leczniczych.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji