Wydarzenia

Posiedzenie Małopolskiej Rady Zdrowia Psychicznego

Dnia 04 lipca 2013 r. odbyło się posiedzenie Małopolskiej Rady Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Specjalistycznym im. dr J .Babińskiego w Krakowie, któremu przewodniczył wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak. Spotkanie zostało zorganizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM, który reprezentował dyr. Dariusz Madera oraz z-ca dyr. Anita Orzeł – Nowak.

Narada Pełnomocników ds. Uzależnień

W dniu 25 czerwca 2013 r. Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM zorganizował w Krakowie kolejną Naradę Pełnomocników ds. Uzależnień powołanych przez Wójtów Burmistrzów, Prezydentów Miast do realizacji celów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Konferencja "Problematyka uzależnienia w praktyce lekarza rodzinnego"

Dnia 24 czerwca 2013 r. pod patronatem Honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego odbyła się Konferencja Szkoleniowa pn. „Problematyka uzależnienia w praktyce lekarza rodzinnego”. Organizatorami byli: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. wraz z Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

Otwarcie Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof

Wielospecjalistyczna pomoc w zakresie medycyny ratunkowej świadczona na najwyższym poziomie – dzisiaj w Krakowie uroczyście otwarto wyposażone w najnowocześniejsze technologie Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof Szpitala Uniwersyteckiego. W placówce będą mogły leczyć się ofiary pojedynczych wypadków oraz wydarzeń masowych. Wicemarszałek Wojciech Kozak uczestniczył w inauguracji działalności centrum.

W Krakowskim Szpitalu im. Jana Pawła II rusza nowy projekt kardiologiczny

Podniesienie konkurencyjności Małopolski jako europejskiego ośrodka leczenia chorób sierocych serca, stworzenie informatycznego systemu rejestrów rzadkich chorób układu krążenia, a także regionalnej sieci współpracy z ośrodkami kardiologicznymi w Małopolsce i Europie – to niektóre cele wdrażanego właśnie projektu „Rozszerzenie europejskiej sieci współpracy w zakresie tzw. sierocych chorób kardiologicznych”. Będzie on realizowany w Centrum Chorób Rzadkich Układu Krążenia w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II. Spotkanie dotyczące projektu otworzył wicemarszałek Wojciech Kozak.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji