Wydarzenia

Leczę się skutecznie – przestrzegam zaleceń lekarza. Konferencja w UMWM

W kwietniu rozpoczęła się ogólnopolska kampania edukacyjna „Partnerstwo w leczeniu. Lekarz-Pacjent-Rodzina”. Kampania ma zwrócić uwagę na problem współpracy pracowników medycznych z pacjentem i jego rodziną podczas leczenia oraz kwestie przestrzegania zaleceń lekarskich przez pacjentów przewlekle chorych. W ramach kampanii w Krakowie odbyła się konferencja edukacyjna w urzędzie marszałkowskim, w której uczestniczył wicemarszałek Wojciech Kozak.

Narkotesty zafundowane przez Urząd Marszałkowski pomogą policjantom z Małopolski

Małopolscy policjanci otrzymali od województwa małopolskiego urządzenia do wykrywania alkoholu i narkotyków. To w sumie 505 400 urządzeń – ustników, odczynników, testów, o łącznej wartości 262 447 zł. Został przekazany policji w formie darowizny przez wicemarszałka Wojciecha Kozaka.

Zmodernizowane wnętrza Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Wyremontowany blok operacyjny, oddział anestezjologii i  intensywnej terapii oraz ambulatorium – w tych nowoczesnych wnętrzach Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie pacjenci będą mogli korzystać z najwyższej jakości świadczonych usług. Dzisiaj nastąpiło uroczyste oddanie do użytku odnowionej części budynku. W otwarciu placówki wzięli udział: metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz, przewodniczacy Sejmiku WM Kazimierz Barczyk, dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM Dariusz Madera oraz prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Tarnowski szpital z elektroniczną dokumentacją medyczną

Dzięki pozyskanym funduszom unijnym Szpital im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie będzie jednym z pierwszych w Małopolsce i jednym z niewielu w Polsce, który w pełni wdroży elektroniczną dokumentację medyczną.  Umowę na dofinansowanie projektu podpisali Stanisław Sorys z zarządu województwa i dyrektor szpitala Marcin Kuta.

Małopolska przeciw zagrożeniom w sieci

Cyberbulling, grooming, stalking, seksting – lista zagrożeń w sieci jest coraz dłuższa. Policja i Urząd Marszałkowski podjęły wspólne działania w zakresie profilaktyki niebezpiecznych zachowań w internecie. Wicemarszałek Wojciech Kozak i zastępca komendanta wojewódzkiego Policji Jacek Fabisiak podpisali deklarację o współpracy w ramach projektu edukacyjnego „Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie”.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji