Certyfikat Akredytacyjny ministra zdrowia dla szpitala w Zakopanem

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem został uhonorowany Certyfikatem Akredytacyjnym przyznawanym przez Ministra Zdrowia, który potwierdza spełnienie przez placówkę standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego. W uroczystości wręczenia wyróżnienia dla szpitala uczestniczył wicemarszałek Wojciech Kozak, który wraz z dyrektor Krystyną Walendowicz pełnił także rolę gospodarza spotkania.

Chcesz wiedzieć więcej o Małopolskim Systemie Informacji Medycznej?

Elektroniczna rejestracja pacjentów, przekazywanie dokumentacji medycznej i zleceń badań drogą elektroniczną, integracja systemów informatycznych pomiędzy małopolskimi szpitala-mi – wszystko to w niedalekiej przyszłości będzie możliwe dzięki Małopolskiemu Systemowi Informacji Medycznej (MSIM). Województwo Małopolskie opracowuje właśnie koncepcję wdrożenia tego projektu – o tym wszystkim można przeczytać w najnowszy Biuletyn Centrum Systemów informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Narada Pełnomocników ds. Uzależnień powołanych przez Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast z terenu Województwa Małopolskiego

W dniach 24-25 kwietnia 2013 roku Departament Zdrowia i Polityki Społecznej we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Krakowie zorganizował w Zakopanem Naradę Pełnomocników ds. Uzależnień powołanych przez Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast z terenu Województwa Małopolskiego. Naradę otworzyła Pani Anita Orzeł– Nowak – Zastępca Dyrektora ds. polityki społecznej w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Bezpłatne badania w kierunku chorób nerek

W niedzielę 21 kwietnia 2013 roku w Limanowej odbędą sie bezpłatne badania krwi dla osób powyżej 40- tego roku życia w ramach ogólnopolskiej akcji NEFROTEST. Celem kampanii jest szerzenie wśród społeczeństwa wiedzy na temat chorób układu moczowego oraz promocja profilaktyki chorób nerek.

30 lat Szpitala w Brzesku

Wicemarszałkowie Województwa Małopolskiego: Wojciech Kozak i Roman Ciepiela wzięli udział w uroczystościach jubileuszu brzeskiego szpitala, który świętował 30-lecie pracy w nowym budynku. Przy okazji uroczystości dyrektor SP ZOZ Brzesko wręczono Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia, który potwierdza spełnienie przez szpital standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji