XXX Zjazd Delegatów Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

W Nowohuckim Centrum Kultury na jubileuszowym, XXX zjeździe spotkały się dziś pielęgniarki i położne z Województwa Małopolskiego. Licznie zebranych na obradach przywitał wicemarszałek Wojciech Kozak. Samorząd Województwa Małopolskiego współpracuje z Małopolskimi Samorządami Zawodowymi Pielęgniarek i Położnych w zakresie staży podyplomowych oraz przy określaniu najbardziej pożądanych dziedzin kształcenia, w jakich pielęgniarki i położne mogą uzyskać korzystny z punktu widzenia polityki zdrowotnej województwa tytuł specjalisty.

Otwarcie laboratorium OMICRON

W budynku Biochemii Lekarskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, przy ul. Kopernika, otwarto laboratorium OMICRON – ośrodek zaawansowanych technologii molekularnych wysokiej wydajności. W uroczystości uczestniczyła Anita Orzeł-Nowak, dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej. Projekt realizowany jest na Wydziale Lekarskim UJ CM, przy współpracy dziewięciu ośrodków zagranicznych.

43 mln zł dla trzech małopolskich szpitali

Trzy małopolskie szpitale dostaną prawie 43 mln zł na modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, instalację nowoczesnych gazowych pomp ciepła i agregatów.Pieniądze pochodzą ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 28 lutego 2013 r w Krakowie została podpisana umowa pomiędzy Województwem małopolskim, przedstawicielami szpitali i wykonawcą prac, firmą ERBUD S.A., na kwotę 42,99 mln zł. Województwo Małopolskie reprezentował Stanisław Sorys, członek Zarządu Województwa Małopolskiego a konsorcjum szpitali: Wojciech Szafrański, prezes zarządu SS im. L. Rydygiera, Anna Prokop-Staszecka, dyrektor KSS im. Jana Pawła II, Anna Czech, dyrektor Szpitala im. Św. Łukasza w Tarnowie.

Posiedzenie Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie

Marszałek Marek Sowa otworzył dziś pierwsze posiedzenie rady NFZ kolejnej kadencji. W skład rady oddziału wojewódzkiego funduszu wchodzi dziewięciu członków – ubezpieczonych i zamieszkujących na obszarze działania danego oddziału. Są oni powoływani przez sejmik województwa. Kadencja rady trwa cztery lata licząc od pierwszego, zwoływanego przez marszałka województwa posiedzenia. W spotkaniu uczestniczył również wicemarszałek Wojciech Kozak.

Posiedzenie ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej ZWRP

W Warszawie podczas dwudniowego posiedzenia spotkali się członkowie Komisji ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej. W spotkaniu bierze udział wicemarszałek Wojciech Kozak, który jest członkiem tej komisji. W czasie obrad plenarnych m.in. podjęto dyskusję nad przygotowywaną reformą ochrony zdrowia, omawiano również problemy ochrony zdrowia z którymi borykają się poszczególne regiony, a także sytuację finansową szpitali.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji