Materiały do pobrania

Materiały do pobrania

Infografika nr 1

Infografika nr 2

 

Kalendarz szczepień zawiera szczepienia rekomendowane w oparciu o krajowe analizy zachorowalności na poszczególne choroby oraz zakażenia. Przygotowywany jest w oparciu o zalecenia i raporty Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Komitetu Doradczego do spraw Szczepień Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób. Kalendarz szczepień aktualizowany jest corocznie.

Więcej na https://szczepienia.pzh.gov.pl/realizacja-szczepien-obowiazkowych/

 

 

grafika: Pexels.com stworzona przez Olya Kobruseva

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji