Szczepienia ochronne - wiedzieć więcej

Szczepienie domięśniowe lub podskórne przeciw chorobie zakaźnej, jak każda interwencja medyczna połączona z naruszeniem ciągłości tkanek, wiąże się z ryzykiem wystąpienia reakcji niepożądanych. Podobne reakcje mogą wystąpić także po podaniu szczepionki doustnej przeciw zakażeniom rotawirusowym lub przeciw poliomyelitis.

Na sam poczatek badania kliniczne

Szczepionki, jak wszystkie pozostałe współcześnie produkowane leki, są przed dopuszczeniem ich do stosowania poddawane żmudnym, wieloetapowym badaniom klinicznym. Badania te ponawiane są przy wszystkich zmianach w ich składzie lub przed wprowadzeniem przez producenta zmiany zaleceń dotyczących ich stosowania. Niezależnie od badań realizowanych przez producentów szczepionek podobne badania kontrolne i epidemiologiczne wykonywane są także przez krajowe lub międzynarodowe agencje odpowiedzialne za rejestrację leków oraz dopuszczenie ich do stosowania. Bezpośrednimi realizatorami i koordynatorami tych badań są cieszące się prestiżem i zaufaniem uczelnie i placówki badawcze. Przedmiotem tych badań są zarówno bezpieczeństwo stosowania tych leków, w tym szczepionek, jak i ich skuteczność terapeutyczna. Twierdzenia o ponadnarodowej zmowie koncernów farmaceutycznych, wymuszających szantażem ekonomicznym podawanie dzieciom szkodliwych dla ich zdrowia lub życia szczepionek są niezgodnym z prawdą i szkodliwym hipotezami często wykorzystywanym przez przeciwników szczepień głoszących te insynuacje, powodują niepokój wśród rodziców i prowadzą do zaniechania wykonywania szczepień ochronnych u swoich dzieci.

Później kwalifikacja do szczepienia

Przed każdym szczepieniem, zarówno obowiązkowym jak i zalecanym, zgodnie z ogólnie obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi zwalczania chorób zakaźnych, konieczne jest przeprowadzenie lekarskiego badania kwalifikacyjnego Dopiero na podstawie takiego badania, po stwierdzeniu braku przeciwwskazań medycznych do wykonania szczepienia, możliwe jest podanie szczepionki.

Lekarz, kwalifikując pacjenta do szczepienia, kieruje się  zapisami aktualnie obowiązującego Programu Szczepień Ochronnych oraz charakterystyką danego produktu leczniczego, czyli dokumentu opracowanego przez producenta szczepionki i zatwierdzonego przez właściwą krajową lub międzynarodową agencję odpowiedzialną za rejestrację tego leku. Zagadnienia dotyczące szczepień ochronnych są przedmiotem wykładów uniwersyteckich, kursów specjalizujących i szkoleń podyplomowych,
w których uczestniczą lekarze pediatrzy i lekarze rodzinni. Jako założyciel pierwszej w Krakowie poradni konsultacyjnej ds. szczepień od ponad 20 lat codziennie służę pomocą moim kolegom z Małopolski w planowaniu indywidualnych harmonogramów szczepień ochronnych dla dzieci o skomplikowanych historiach chorobowych, będących wynikiem różnych schorzeń, które są kierowane do realizacji szczepień bezpośrednio do tego typu poradni działających także w innych województwach.

Czas na szczepienie

Podania szczepionki dokonują w naszym kraju wyłącznie pielęgniarki legitymujące się świadectwem ukończenia specjalistycznego kursu szczepień, dysponujące wieloletnim doświadczeniem zawodowym w tej dziedzinie. Sprawność manualna pielęgniarek pracujących w punktach szczepień podstawowej opieki zdrowotnej jest najlepszą gwarancją minimalizacji ryzyka wystąpienia miejscowych odczynów poszczepiennych.

Zdecydowany sprzeciw budzą zatem próby podważania zaufania rodziców naszych małych pacjentów do pracowników placówek podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej – lekarzy i pielęgniarek – zlecających i realizujących codziennie od lat szczepienia ochronne już wielu pokoleń małych Polek i Polaków. Zarzuty stawiane przez zwolenników medycyny naturalnej i innych alternatywnych teorii paramedycznych o świadome i celowe działania na szkodę naszych pacjentów, jest bardzo bolesne i wprowadzają w błąd rodziców. Na szczęście znacznie częściej spotykamy się z uznaniem i autentyczną wdzięcznością naszych pacjentów i ich rodziców.

Należy mieć nadzieję, że małopolska kampania popularyzacji szczepień ochronnych przyczyni się do dalszego wzrostu poziomu rzetelnej wiedzy na temat profilaktyki chorób zakaźnych wśród mieszkańców naszego województwa, a tym samym pozwoli odwrócić niepokojący trend wzrostu wskaźnika dzieci nieszczepionych. Cieszą nas Państwa przemyślenia jakimi się z nami dzielicie bo to oznacza, że szczepienia ochronne to ważny i interesujący temat, a im więcej mamy rzetelnej wiedzy, tym łatwiej nam podejmować świadome decyzje dla zdrowia dzieci.

 

grafika: Pexels.com stworzona przez Hans Middendorp

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji