Zapobieganie zakażeniom

Czy znamy skuteczne sposoby zapobiegania zakażeniom?

  • Jedyną drogą skutecznego zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażeń pneumokokowych są szczepienia.
  • Dostępne są dwie szczepionki pneumokokowe (PCV) składające się z 10 lub 13 najbardziej rozpowszechnionych serotypów bakterii Streptococcus pneumoniae.
  • WHO zaleca włączenie szczepionek PCV do narodowych programów szczepień w całym świecie.
  • W kilkudziesięciu krajach świata stosowanie szczepionek pneumokokowych skoniugowanych (PCV) znacznie zmniejszyło częstość występowania zachorowań na poważne choroby pneumokokowe nie tylko u dzieci, ale także u i osób starszych, co jest następstwem wytworzenia odporności populacyjnej.
  • Od kilkunastu lat miliony dzieci na całym świecie otrzymują szczepionki pneumokokowe. Pozwala to na dokonanie oceny bezpieczeństwa ich stosowania.
  • Liczba rejestrowanych poważnych niepożądanych objawów poszczepiennych jest ekstremalnie niska. Wysoka gorączka > 390C występuje u poniżej 5% szczepionych, a miejscowe reakcje (zaczerwienie, obrzęk, ból w miejscu podania szczepionki) są odnotowywanie u 10-20% dzieci.
    Opisane objawy pojawiają się w ciągu 1-2 dni po podaniu szczepionki i szybko ustępują.
Generalnie szczepionki PCV określane są jako skuteczne, bezpieczne i dobrze tolerowane.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji