Zachorowanie i leczenie

Jakie mogą być konsekwencje zachorowania?

Przebycie zapalenia opon mózgowych, poza wysokim ryzykiem zgonu, może prowadzić do neurologicznych powikłań, prowadzących do trwałego kalectwa oraz upośledzenia słuchu. W przebiegu pneumokokowego zapalenia płuc mogą rozwinąć się ropnie płuc i powikłania kardiologiczne (zapalenie osierdzia).
 

Jak można leczyć?

Chorobę pneumokokową leczy się antybiotykami, ale w wielu krajach (w tym także w Polsce) występuje wysoka oporność bakterii na najczęściej stosowane antybiotyki. Powoduje to często niepowodzenia terapii oraz konieczność używania kosztownych antybiotyków, dostępnych jedynie w warunkach leczenia szpitalnego.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji