Międzyinstytucjonalna Platforma Współpracy na rzecz Przeciwdziałania Narkomanii

Już po raz czwarty członkowie Międzyinstytucjonalnej Platformy Współpracy na rzecz Przeciwdziałania Narkomanii spotkali się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Spotkanie, które odbyło się 7 lutego 2024 r. z inicjatywy Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego i stanowiło okazję do zaprezentowania działań realizowanych przez członków Platformy. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się między innymi z działaniami profilaktycznymi jakimi Małopolskie Stowarzyszenie Probacja obejmuje dzieci osób osadzonych w małopolskich jednostkach penitencjarnych oraz jak ważny jest kontakt tych dzieci z rodzicem pozbawionym wolności, zarówno z perspektywy dziecka jak i osadzonego. Innego rodzaju działanie nakierowane na pomoc dzieciom i młodzieży prowadzą Ośrodki Kuratorskie, które realizują środek wychowawczy prowadzący do skutecznej resocjalizacji osób nieletnich. Informacje na ten temat zaprezentowała Kurator Okręgowa Sądu Okręgowego w Krakowie. Kolejny punkt spotkania stanowiła prezentacja przedstawiająca ofertę Ochotniczych Hufców Pracy, które prowadzą wychowanie dzieci i młodzieży głównie poprzez naukę i pracę, co stanowi dla nich szansę na lepszą przyszłość, zwłaszcza dla dzieci pochodzących z tzw. rodzin dysfunkcyjnych. Informację w jaki sposób OHP realizują swoje statutowe zadania oraz jak wygląda wsparcie młodych ludzi w kreowaniu swojej przyszłości przedstawiła wychowawczyni z Ochotniczego Hufca Pracy w Starym Sączu. Na mocy ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw z początkiem bieżącego roku wszedł w życie zakaz sprzedaży napojów energetycznych osobom poniżej 18 roku życia. O tym jaka jest historia powstania tak popularnych w ostatnich latach „energetyków”, co się w nich znajduje oraz jaki wpływ na zdrowie ma ich regularne spożywanie, zwłaszcza przez młodych ludzi opowiadał biolog-toksykolog z Krakowskiego Ośrodka Diagnozy i Psychoterapii. Na koniec spotkania Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Pani Katarzyna Kosik – Gajewska oraz pracownik Departamentu Monitorowania Wdrażania Funduszy Europejskich Pani Ewa przedstawiły możliwości jakie mają organizacje pożytku publicznego w ubieganiu się o dofinansowanie prowadzonych przez nich działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniom.

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji