O programie

 

"Ruch i zdrowe odżywianie to moje wyzwanie”

Program w zakresie zdrowego odżywiania oraz aktywności fizycznej jako prewencji nadwagi i otyłości dzieci i młodzieży w województwie małopolskim

Program jest adresowany do dzieci ze szkół podstawowych oraz  ich rodziców. Celem jest zmniejszenie częstości występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas I-VI szkół podstawowych zamieszkałych w województwie małopolskim poprzez objęcie dzieci i ich rodzin kompleksową interwencją edukacyjno-zdrowotną w okresie realizacji.

W ramach programu przewidziano realizację etapu podstawowego zawierającego cykl warsztów edukacyjnych dla dzieci i rodziców, a także zajęcia z zakresu aktywności fizycznej organizowane w szkole. Dzieci ze stwierdzoną nadwagą i otyłością (powyżej 90 centyla BMI) będą miały możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji dodatkowych u specjalistów – dietetyka, fizjoterapeuty oraz psychologa.

Program był realizowany po raz pierwszy jako pilotaż w 2022 roku. W 2023 r. ponownie jego Realizoterm został Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie.
Dane kontaktowe do Realizatora znajdują się w zakładce Kontakt 

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji