Małopolska walczy z zagrożeniami w sieci

Podczas 10. konferencji szkoleniowej dla policjantów realizujących wojewódzki projekt edukacyjny „Zagrożenia w sieci - profilaktyka, reagowanie” odbyło się podpisanie deklaracji o współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim, Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie, Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Naukową i Akademicką Siecią Komputerową - Państwowym Instytutem Badawczym (NASK-PIB).

Zawarcie deklaracji pomiędzy instytucjami stwarza warunki do rozwoju współpracy międzyinstytucjonalnej na szczeblu regionalnym i krajowym oraz stopniowego poszerzania grona beneficjentów projektu, a tym samym budowania świadomości w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego mieszkańców Małopolski.

Deklarację dotyczącą podjęcia wspólnych działań w zakresie walki z zagrożeniami w sieci podpisali: Marta Malec-Lech z zarządu województwa, nadinsp. dr Krzysztof Pobuta – komendant wojewódzki policji w Krakowie, dr Łukasz Cieślik - dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz dr hab. inż. Jacek Leśkow – dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego.

Podpisana deklaracja nie tylko powiększa grono partnerów, ale przede wszystkim rozszerza liczbę odbiorców projektu na szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, z uwzględnieniem uczniów, nauczycieli i rodziców.Realizowany od 2012 roku przez Województwo Małopolskie i Małopolską Policję projekt, dotyczący zagrożeń w sieci, jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców naszego regionu, zarówno najmłodszych użytkowników internetu, jak i ich rodziców i nauczycieli

– mówiła rozpoczynając konferencję Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Przez te lata małopolscy policjanci dotarli z projektem praktycznie do wszystkich szkół podstawowych (1459 placówek), przeprowadzając prawie 24 tys. spotkań, w których wzięło udział ponad 433 tys. uczniów, 68 tys. rodziców i niemal 35 tys. nauczycieli i pedagogów. Łączna liczba dotychczasowych beneficjentów do końca 2018 roku blisko pół miliona osób.

Głównym celem projektu jest edukowanie mieszkańców w zakresie m.in. efektywnego i bezpiecznego korzystania z internetu oraz reagowania na zagrożenia. To także konkretna pomoc i wsparcie dla ofiar cyberprzemocy.
W tym roku do współpracy dołączyły dwie instytucje: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy.Do końca 2018 roku na realizację projektu Województwo Małopolskie przeznaczyło kwotę prawie 1,2 mln zł. Te środki pozwoliły na organizację szkoleń, zakup materiałów edukacyjnych opracowanych przez specjalistów z NASK, które trafiły do odbiorców projektu. Dzięki naszym działaniom poszerzamy krąg wyedukowanych i świadomych użytkowników internetu. To bez wątpienia nasz wspólny sukces, który powinniśmy rozwijać i kontynuować w kolejnych latach– mówiła Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Uczestnicy konferencji podjęli tematy związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w internecie, dyskutowali na temat najnowszych trendów w tym zakresie, a także na temat działań edukacyjnych wśród młodzieży.

Warto dodać, że od początku realizacji projektu w konferencjach szkoleniowych wzięło udział już blisko 1000 funkcjonariuszy z Małopolski. W ramach przedsięwzięcia zrealizowano spoty adresowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, które emitowano w komunikacji miejskiej w Krakowie, w kinach przed seansami filmowymi, a także wykorzystywano je podczas prewencyjnych spotkań policjantów z dziećmi i ich rodzicami. Dodatkowo NASK opracowało materiały profilaktyczno-edukacyjne m.in. broszury, plakaty, ulotki i poradniki.

Projekt cieszy się pozytywnym odbiorem, zwłaszcza ze strony rodziców. Jest najlepiej ocenianym przedsięwzięciem profilaktycznym realizowanym w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej w Małopolsce.

Autor: Biuro Prasowe UMWM

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji