Różnice między kwarantanną a izolacją

Od blisko miesiąca, czyli od kiedy zdiagnozowano pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce (4.03.2020 r.), codziennie czytamy, oglądamy i wysłuchujemy dziesiątki informacji na jego temat. Często są to statystyki osób hospitalizowanych, izolowanych i poddanych kwarantannie. Poniżej omawiamy poszczególne kategorie odosobnienia stosowane w czasie epidemii koronawirusa w Polsce.

Kwarantanna

Osoby zdrowe, które mogły mieć kontakt z osobą zarażoną koronawirusem, a co za tym idzie same mogą być chore, poddawane są obowiązkowej kwarantannie. Obowiązek kwarantanny nakłada Straż Graniczna (kwarantanna dla osób, które wróciły do Polski z zagranicy po 15 marca) lub Sanepid (kwarantanna dla osób, u których najbliżsi uzyskali pozytywny wynik na obecność koronawirusa w organizmie). Osoba poddana kwarantannie wypełnia formularz lokalizacyjny, w którym uzupełnia swoje dane kontaktowe. Od 1 kwietnia obowiązkowej kwarantannie podlegają również najbliżsi osoby, która już odbywa kwarantannę.

Do tej pory w czasie kwarantanny, co najmniej raz dziennie umundurowany policjant lub żołnierz sprawdzał czy osoba objęta kwarantanną przebywa w domu. Zwykle mundurowy dzwonił na telefon komórkowy osoby poddanej kwarantannie, pytał o samopoczucie i prosił o podejście do okna w celu potwierdzenia swojej obecności w domu. Jeśli wystąpiła taka potrzeba funkcjonariusz zaopatrywał taką osobę w niezbędne produkty spożywcze i/lub higieniczne czy posiłek. Teraz działanie funkcjonariuszy będzie wspierać aplikacja „Kwarantanna Domowa”.

Od 1 kwietnia osoby przebywające na kwarantannie dodatkowo muszą potwierdzać swoją lokalizację za pomocą aplikacji mobilnej „Kwarantanna Domowa”, którą można pobrać na telefon. Do osoby posiadającej aplikację co najmniej raz dziennie o różnej porze przychodzi wiadomość SMS z prośbą o potwierdzenie swojej lokalizacji. W ciągu 20 min od otrzymania takiej wiadomości, osoba musi sobie zrobić zdjęcie z widoczną twarzą oraz wysłać je za pomocą aplikacji. W przypadku nie przesłania zdjęcia w podanym czasie policja skontroluje czy dana osoba jest w domu. W aplikacji wykorzystywana jest geolokalizacja oraz system porównywania twarzy. Dzięki temu wiadomo, że czy konkretna osoba przechodzi kwarantannę w zadeklarowanym miejscu. Przez aplikację można również zgłosić chęć otrzymania posiłku, artykułów żywnościowych, pomocy psychologa lub kontaktu z pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kwarantanna trwa zwykle 14 dni, lecz o jej długości decyduje lekarz. Ten czas pozwala na obserwację czy występują objawy charakterystyczne dla zarażenia się wirusem. W czasie kwarantanny nie wolno opuszczać domu, nawet w celu zrobienia zakupów czy spaceru. Za nieprzestrzeganie tych zasad grozi do 30 000 zł grzywny.

W przypadku zaobserwowania u siebie gorączki, duszności, problemów z oddychaniem, czyli objawów charakterystycznych dla COVID 19, należy zgłosić to jak najszybciej właściwej jednostce sanitarno-epidemiologicznej.

Izolacja

Izolacji poddawane są osoby zarażone koronawirusem (pozytywny test) o łagodnym przebiegu zarażenia, który nie wymaga hospitalizacji. Osoby izolowane mogą przebywać w domu jeśli mieszkają same lub jeśli mają możliwość odseparowania się od współlokatorów. W przypadku braku takiej możliwości, osoby zostają umieszczone w specjalnym ośrodku. Izolacja trwa tak długo, aż objawy zarażenia ustąpią, a chory całkowicie wyzdrowieje. W czasie izolacji podobnie jak w przypadku kwarantanny nie wolno opuszczać domu. Dodatkowo należy dwa razy dziennie monitorować temperaturę ciała. W przypadku izolacji domowej najlepiej komunikować się z współlokatorami za pomocą telefonu lub komputera. Domownicy nie powinni zbliżać się do osoby poddanej izolacji bliżej niż na 2 metry. Należy używać maseczek i jednorazowych rękawiczek. W przypadku zaostrzenia objawów należy jak najszybciej zgłosić to właściwej jednostce sanitarno-epidemiologicznej.

Dodatkowe środki zapobiegawcze

Dodatkowo , aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa w społeczeństwie, podjęto szereg działań ograniczających przemieszczanie się ludności, która dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie Polski – bez względu na to czy miały kontakt z osobą zarażoną koronawirusem czy też nie. W tym celu m.in.: zamknięto szkoły i uniwersytety, wprowadzono zakaz gromadzeń się powyżej 2 osób oraz wprowadzono limity osób przebywających jednorazowo w sklepach czy środkach transportu publicznego. W ramach tych ograniczeń wprowadzono zakaz wychodzenia z domu (z wyjątkiem pójścia do pracy, wolontariatu czy załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego), a także zakaz opuszczania domu bez opieki dorosłego przez osoby niepełnoletnie. W przypadku nie stosowania się do powyższych zasad, od 1 kwietnia grozi również od 5 000 zł do 30 000 zł kary, którą wymierza właściwa jednostka sanitarno-epidemiologiczna.

Bez względu na to z jakiego powodu pozostajesz w domu, pamiętaj aby korzystać z informacji ze sprawdzonych źródeł – najlepiej z stron Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji