Depresja seniora – skąd się bierze i jak wykryć jej objawy?

Depresja seniora – skąd się bierze i jak wykryć jej objawy?Powodami dla uzasadnionego niepokoju są na przykład: nieuzasadniony smutek lub też utrata zainteresowań przez osobę starszą. Do innych należą izolowanie się przez chorych od otoczenia czy utrata chęci do podejmowania jakichkolwiek aktywności. Do objawów depresji, także u osób starszych, zaliczają się także problemy ze snem: trudności w zasypianiu, budzenie się w nocy, albo wręcz przeciwnie - nadmierna senność. Zazwyczaj objawy pojawiają się rano, natomiast porą popołudniową następuje poprawa.

Depresja wśród seniorów często pojawia się ukryta za różnymi „maskami” innych dolegliwości. Do najczęstszych „masek” depresji u seniorów należą zespoły bólowe. Osoba, u której uwidacznia się taka maska skarży się na silny ból, nawet całego ciała, przy czym nie znajduje to potwierdzenia w kolejnych wykonywanych badaniach. Nieskuteczne okazują się również być leki przeciwbólowe. Wśród innych masek wymienić można na przykład problemy związane z układem pokarmowym, jak wymioty czy biegunki.

Depresja u seniorów może być wywołana różnymi czynnikami. Często jest też tak, że współwystępuje ona z innymi chorobami, takimi jak: cukrzyca, choroby tarczycy, nowotwory, choroby Alzheimera, Parkinsona czy inne zaburzenia otępienne. Depresja może też okazać się swoistą odpowiedzią na sytuację seniora, która jest związana z utratą samodzielności, samotnością, na przykład z powodu śmierci współmałżonka, czy też z poczuciem bycia niepotrzebnym. Pojawienie się depresji może być też odpowiedzią na przyjmowane leki lub też na przyjmowanie zbyt małej ilości płynów oraz zaniedbania w zakresie diety, kiedy może dość do niedoborów różnego rodzaju składników odżywczych i witamin, co sprzyja wystąpieniu depresji. Kiedy zaczynamy dostrzegać u naszych bliskich lub u nas samych objawy depresji, powinniśmy bez zbędnej zwłoki zapisać się na konsultację u specjalisty – psychiatry lub psychologa, lub przynajmniej u lekarza rodzinnego. Warto pamiętać, że osoby starsze często nie chcą korzystać z pomocy lekarza, co jest spowodowane tym, że wolą najpierw działać na własną rękę, co może doprowadzić nawet do poważnych negatywnych skutków dla ich zdrowia. Najlepiej jeśli leczenie będzie prowadzone przez specjalistów, przy czym często oprócz farmakoterapii potrzebne jest skorzystanie z psychoterapii.

Ważnym aspektem jest podejmowanie działań prowadzących do złagodzenia objawów depresji. Nawet w starszym wieku istotną rolę odgrywa utrzymywanie, w miarę możliwości, aktywności fizycznej, umysłowej i społecznej. Nie należy niedoceniać także roli diety. Pamiętajmy, by naszych bliskich seniorów nie krytykować ani nie pospieszać, za to doceniać każdy przejaw samodzielności.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji