Ciekawe artykuły

Technologia w służbie zdrowiu psychicznemu

Dynamiczny rozwój technologiczny jest obecnie obserwowany niemal we wszystkich dziedzinach życia. Na rynku usług z zakresu zdrowia psychicznego pojawiło się w ostatnim czasie kilka rozwiązań, z których niewiele dotychczas zyskało popularność.

Płacz dla zdrowia

Płacz, będący efektem reakcji emocjonalnej, stanowi część ludzkiej natury. Tego rodzaju ekspresja, choć zwykle kojarzona z nieprzyjemnymi emocjami, bywa reakcją na sytuacje pozornie nieistotne, skrajnie negatywne oraz pozytywne.

Depresyjne myślenie

Obecnie istnieje zgodność co do faktu, że depresja jest zaburzeniem, które, pośród objawów natury afektywnej, upośledza funkcje poznawcze, takie jak pamięć epizodyczna czy uczenie się. Doniesienia te potwierdzają wyniki wielu badań naukowych, a obserwowane deficyty dotyczą zarówno depresji o podłożu endogennym, jak i egzogennym.

Depresja a doświadczenie stygmatyzacji społecznej

W dyskusji naukowej dotyczącej kwestii wczesnego rozpoznawania objawów zaburzeń psychicznych często pojawia się refleksja odnosząca się do tendencji pacjentów do zwlekania z poszukiwaniem profesjonalnej pomocy.

Sen w zaburzeniu depresyjnym

Miejsce zaburzeń snu w symptomatologii problemów natury psychicznej jest szczególnie ważne z punktu widzenia zaburzenia depresyjnego. Szacuje się, że nawet 90 procent pacjentów cierpiących na depresję skarży się na problemy ze snem.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji