Ciekawe artykuły

Depresja przyszłej mamy

Chociaż nie ma wątpliwości co do faktu występowania depresji poporodowej, okazuje się, że pewna jej forma może dotknąć kobiety w okresie ciąży. Od kobiet spodziewających się dziecka oczekuje się manifestowania uczuć radości i ekscytacji.

Depresja a uzależnienie od alkoholu

Uzależnienie od alkoholu jest zespołem objawów, które częściowo mogą przypominać zaburzenie depresyjne. Nie ulega obecnie wątpliwości, że osoby nadużywające alkoholu są bardziej podatne na występowanie objawów depresyjnych. Zależność przebiega dwustronnie, co oznacza, że osoby cierpiące na depresję częściej, w porównaniu do ogółu populacji, poszukują ukojenia problemów w alkoholu.

Depresja a otyłość

Najnowsze statystyki pokazują, że niemal co drugi mieszkaniec naszego kraju zmaga się z otyłością. Na przestrzeni lat rośnie liczba osób z nadwagą, czyniąc kwestię niewłaściwej masy ciała problemem o charakterze społecznym.  Problemy z utrzymywaniem prawidłowej masy ciała mogą powodować szereg konsekwencji psychologicznych, takich jak obniżona samoocena, izolacja społeczna czy poczucie bezradności.

Czy depresja trwa wiecznie?

Osoby chorujące na depresję często miewają wrażenie, że choroba pozostanie z nimi na zawsze, że nie będą w stanie się od niej uwolnić. Poczucie przygnębienia, koncentracja na porażkach i brak wiary we własne możliwości nie sprzyjają tworzeniu pozytywnej wizji przyszłości. Ponadto, perspektywa długoterminowego leczenia oddala realne myśli o wyzdrowieniu. Zawsze należy jednak pamiętać co jest jego celem.

Depresja wśród młodzieży

Adolescencja jest okresem burzliwych przemian we wszystkich sferach rozwoju jednostki, w tym w rozwoju poznawczym, a także w obszarze kształtowania osobowości. Rozwój intelektualny powoduje wzrost zdolności do bardziej adekwatnego spostrzegania samego siebie. Młodzi ludzie porównują swoje kompetencje z kompetencjami rówieśników, a dzięki informacjom zwrotnym z otoczenia nabywają wiedzę na temat swoich zdolności i osiągnięć.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji