Ciekawe artykuły

Depresja przyszłej mamy

Chociaż nie ma wątpliwości co do faktu występowania depresji poporodowej, okazuje się, że pewna jej forma może dotknąć kobiety w okresie ciąży. Od kobiet spodziewających się dziecka oczekuje się manifestowania uczuć radości i ekscytacji.

Depresja a uzależnienie od alkoholu

Uzależnienie od alkoholu jest zespołem objawów, które częściowo mogą przypominać zaburzenie depresyjne. Nie ulega obecnie wątpliwości, że osoby nadużywające alkoholu są bardziej podatne na występowanie objawów depresyjnych. Zależność przebiega dwustronnie, co oznacza, że osoby cierpiące na depresję częściej, w porównaniu do ogółu populacji, poszukują ukojenia problemów w alkoholu.

Depresja a otyłość

Najnowsze statystyki pokazują, że niemal co drugi mieszkaniec naszego kraju zmaga się z otyłością. Na przestrzeni lat rośnie liczba osób z nadwagą, czyniąc kwestię niewłaściwej masy ciała problemem o charakterze społecznym.  Problemy z utrzymywaniem prawidłowej masy ciała mogą powodować szereg konsekwencji psychologicznych, takich jak obniżona samoocena, izolacja społeczna czy poczucie bezradności.

Czy depresja trwa wiecznie?

Osoby chorujące na depresję często miewają wrażenie, że choroba pozostanie z nimi na zawsze, że nie będą w stanie się od niej uwolnić. Poczucie przygnębienia, koncentracja na porażkach i brak wiary we własne możliwości nie sprzyjają tworzeniu pozytywnej wizji przyszłości. Ponadto, perspektywa długoterminowego leczenia oddala realne myśli o wyzdrowieniu. Zawsze należy jednak pamiętać co jest jego celem.

Depresja wśród młodzieży

Adolescencja jest okresem burzliwych przemian we wszystkich sferach rozwoju jednostki, w tym w rozwoju poznawczym, a także w obszarze kształtowania osobowości. Rozwój intelektualny powoduje wzrost zdolności do bardziej adekwatnego spostrzegania samego siebie. Młodzi ludzie porównują swoje kompetencje z kompetencjami rówieśników, a dzięki informacjom zwrotnym z otoczenia nabywają wiedzę na temat swoich zdolności i osiągnięć.

Czy depresją można się zarazić?

Depresja jest zaburzeniem, z którym zwykle zmaga się nie tylko osoba chorująca. Co roku kolejne rodziny stają przed wyzwaniem zapewnienia wsparcia i opieki swoim bliskim, którzy niejednokrotnie utracili zainteresowanie codziennymi obowiązkami i przestali dzielić wspólne radości. Powoduje to powstanie sytuacji kryzysowej, która może nadwyrężyć zasoby zdrowych członków rodziny.

Depresja w słoneczne dni

Depresyjny nastrój często kojarzy się z pochmurną pogodą, brakiem słońca, opadami deszczu. Intuicja ta znajduje naukowe uzasadnienie, chociażby pod postacią diagnozy depresji sezonowej (Seasonal Affective Disorder, SAD), której źródeł badacze poszukują między innymi pośród mechanizmów psychofizjologicznych związanych z oddziaływaniem światła słonecznego, jak również wśród zachowań przystosowawczych wykształconych w toku ewolucji.

Męskie spojrzenie na depresję poporodową

Do niedawna przedłużające się uczucie przygnębienia, drażliwości czy chwiejności emocjonalnej po narodzinach dziecka przypisywane było tylko kobietom. W zależności od czasu trwania i nasilenia objawów taki stan nazywany był depresją poporodową oraz zaczerpniętym z języka angielskiego terminem „baby blues”.

Depresja a media społecznościowe

Każdy kto aktywnie korzysta z mediów społecznościowych zna uczucie niepokoju czy zazdrości związanej z bogatym życiem towarzyskim i osobistym, jakie prowadzą jego znajomi. Takie uczucia mogą być szczególnie dotkliwe w zimne jesienne wieczory, spędzane przed ekranem komputera.

Wybrane substancje a zaburzenia depresyjne i lękowe

Osoby cierpiące na zaburzenia depresyjne i lękowe częściej niż osoby bez tego rodzaju trudności, zarówno palą wyroby tytoniowe, jak też odczuwają z tego powodu silniejsze poczucie winy, a także podejmują częstsze próby rzucenia palenia oraz zauważalnie rzadziej odnoszą na tym polu sukcesy...

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji