Ciekawe artykuły

Depresja z perspektywy starożytnej

Depresja, w przeciwieństwie do wielu znanych obecnie zaburzeń psychicznych, ma długą i szeroko rozpoznawaną historię. Jedne z pierwszych doniesień traktujących o zaburzeniu obecnie nazywanym depresją, a ówcześnie - melancholią, pochodzą ze starożytnej Grecji.

Depresja - doświadczenia osoby chorującej

Depresja rozwijała się u mnie powoli. Podstępnie odbierała siły i radość życia. Traciłam energię, czułam się przybita, smutna i ciągle zmęczona a jednocześnie napięta i niespokojna. Straciłam apetyt, nie mogłam spać, budziłam się o 4.00 nad ranem i nie mogłam już zasnąć.

Rola aktywności fizycznej w zapobieganiu depresji

Chociaż ćwiczenia fizyczne same w sobie nie są lekarstwem na zaburzenie depresyjne, bycie osobą aktywną okazuje się zmniejszać niektóre objawy depresji we wszystkich grupach wiekowych. Choć efekt ten w dużej mierze zależy od leczenia podstawowego i ciężkości objawów, aktywność pomaga odwrócić uwagę od negatywnych myśli, zatrzymuje ich natłok, a także powoduje produkcję substancji odpowiedzialnych za odczuwanie pozytywnego nastroju.

Depresja a kultura

Depresyjne myśli i nastrój bywają doświadczeniem wszystkich ludzi i stanowią naturalną komponentę rozczarowania czy radzenia sobie z utratą. Długotrwałe poczucie smutku i zniechęcenia może być jednak objawem zaburzenia, a nawet choroby psychicznej. Jako jedna z głównych chorób oraz częsta przyczyna niepełnosprawności, zaburzenie depresyjne jest powodem nawet jednej na pięć wizyt w gabinecie lekarza pierwszego kontaktu.

Depresja w oparach dymu

Związek pomiędzy paleniem papierosów a depresją jest przedmiotem wielu dyskusji i analiz. Badania pokazują, że osoby chorujące na zaburzenie depresyjne nie tylko częściej są uzależnione od nikotyny, ale także mają większe trudności w rzuceniu nałogu.

Czy można odziedziczyć depresję?

Depresja jest zaburzeniem, którego geneza nadal jest przedmiotem wielu badań naukowych. Od lat stosuje się przyjęty powszechnie podział na depresję endogenną, spowodowaną zaburzeniami o charakterze biologicznym oraz egzogenną, będącą rezultatem zmiennych psychologiczno-społecznych.

Wpływ depresji rodziców na funkcjonowanie dzieci

Depresja jest chorobą, która powoduje cierpienie pacjenta, utrudnia jego funkcjonowanie w wielu sferach życia. Należy podkreślić, że dotyka ona nie tylko samej jednostki, ale całego systemu, w którym funkcjonuje. Sposób myślenia i funkcjonowania osoby chorej nie pozostaje także obojętny dla jej dzieci, kładąc cień na różne aspekty ich rozwoju.

Świadoma terapia - jak wybrać tę właściwą?

Historia leczenia zaburzeń psychicznych sięga wielu lat wstecz, podczas których oferta oddziaływań terapeutycznych wciąż ulegała modyfikacji i wzbogaceniu. Na rynku usług terapeutycznych istnieje wiele osób specjalizujących się w leczeniu określonych zaburzeń, stosujących odmienne metody leczenia.

Jak przeżyć utratę?

Chociaż trajektorie życia każdego człowieka przebiegają inaczej, każdy z nich niewątpliwie prędzej czy później doświadcza śmierci bliskiej osoby. Jak każda utrata, sytuacja ta wymaga od nas zmobilizowania własnych zasobów w obliczu kryzysu.

Depresja w jesieni życia

Kliniczna depresja często występuje w okresie późnej dorosłości. Nie oznacza to jednak, że jest ona normalnym dla tego czasu zjawiskiem. Z powodu niejasności związanych z rozróżnianiem objawów zaburzeń pojawiających się u osób starszych, często symptomy depresyjne nie zostają rozpoznane, a, jak pokazują badania, jedynie około 10% osób uzyskuje profesjonalną pomoc.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji