O programie

Realizacja programu „Depresja. Wyprzedzić smutek” zakończyła się w 2017 roku.
Wszelkie informacje dotyczące ewentualnej kontynuacji Programu będą na bieżąco aktualizowane.
 
"Depresja. Wyprzedzić smutek"
Profilaktyka depresji i rozpowszechnianie postaw prozdrowotnych w obszarze zdrowia psychicznego
Program edukacyjny dla mieszkańców województwa małopolskiego
 

Program zakładał zwiększenie świadomości społecznej w zakresie możliwości wczesnej identyfikacji i zapobiegania zaburzeniom depresyjnym oraz zwiększenie dostępności metod profilaktycznych dla mieszkańców Małopolski poprzez upowszechnianie informacji o dostępnych świadczeniach medycznych, takich jak psychoedukacja, pomoc psychologiczna, psychoterapia, konsultacje psychiatryczne, poradnictwo dietetyczne i dotyczące stylu życia.

W ramach programu udzielane były porady edukacyjno-profilaktyczne, w trakcie których można było się dowiedzieć, w jaki sposób „wiedzę antydepresyjną” zastosować w konkretny sposób, w codziennym życiu - co można zmienić w swoim życiu, żeby poczuć się lepiej i żeby ta zmiana była trwała.

Porada profilaktyczna to osobista rozmowa z konsultantem, trwająca około godziny. Jest przeznaczona dla osób zdrowych, chcących ocenić stopień swojej psychicznej odporności na depresję. Zalecana jest również osobom, które nie czują się tak dobrze, jak by tego chciały. Dowiedzą się, jak zapobiec pogorszeniu stanu zdrowia i odzyskać utracony dobrostan psychiczny.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji