Ciekawe artykuły

Depresja u młodzieży

Depresja u dzieci i młodzieży to zjawisko coraz częstsze, a średnia wieku zachorowania ciągle się obniża. 40 do 50% dzieci w szkołach podstawowych nie ma poczucia sensu życia, a 30% miewa myśli samobójcze. Aktualne statystyki wskazują, że przed pokwitaniem jest to 2-3% wszystkich rozpoznawanych depresji, natomiast w wieku 15-18 lat - ok. 8%. Wśród dzieci chorują częściej chłopcy, natomiast przed okresem pokwitania i później - około dwa razy więcej dziewcząt, co przypomina zachorowalność w dorosłej populacji.

Depresja poporodowa

Międzynarodowa klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych - International Classification of Diseases (ICD10) określa łagodne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, związane z porodem, a nie wykazane w innym miejscu, jako depresję poporodową. Są to zaburzenia nastroju charakteryzujące się występowaniem epizodu depresyjnego w ciągu trzech miesięcy po porodzie, trwające od dwóch do sześciu miesięcy.

Jak dieta może poprawić nasze samopoczucie?

„Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem”, już 400 lat p.n.e ojciec medycyny, Hipokrates, wskazywał na doniosłą role naszego stylu odżywania na ogólny stan organizmu, wierzył on również, że ludzkie ciało posiada wrodzoną zdolność samoleczenia. Zdrowy styl życia i zrównoważona dieta mogą mieć kluczowe znaczenie dla zdrowia mózgu, dobrego samopoczucia i sprawności intelektu.

Depresja pourlopowa

Mnóstwo nieodebranych maili, nie przestający dzwonić telefon, ciągnąca się lista zadań do wykonania… dla wielu jest to z pewnością znajomy krajobraz po powrocie z urlopu do pracy.

Wymagania skrojone na miarę

Nowy Rok tradycyjnie jest czasem postanowień. Często jednak stawiamy je sobie nie zastanawiając się nad tym, co właściwie w ubiegłym roku powstrzymało nas od ich zrealizowania. Z okazji Nowego Roku zapraszamy naszych czytelników do przyjrzenia się temu, co często w ukryty sposób bojkotuje nasze najlepsze postanowienia: wysokim wymaganiom do siebie i towarzyszącym im ocenom.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji