Wybrane substancje a zaburzenia depresyjne i lękowe

Wybrane substancje a zaburzenia depresyjne i lękowe

 

Nikotyna

Osoby cierpiące na zaburzenia depresyjne i lękowe częściej niż osoby bez tego rodzaju trudności, zarówno palą wyroby tytoniowe, jak też odczuwają z tego powodu silniejsze poczucie winy, a także podejmują częstsze próby rzucenia palenia oraz zauważalnie rzadziej odnoszą na tym polu sukcesy.

Jest to związane między innymi z nasilającymi się objawami lękowymi towarzyszącymi podejmowaniu prób zaprzestania palenia. U osób, które w swojej historii mają epizody depresyjne może nawet dojść do znaczniejszego obniżenia nastroju niż u osób, które wcześniej nie doświadczyły epizodu depresji.

Alkohol

Spośród różnych mechanizmów wywołujących depresję, czy to psychologicznych, czy też biologicznych, najwięcej z nich jest związanych ze spożywaniem alkoholu. Występowanie epizodów depresyjnych jest ściśle związane z częstszym spożywaniem alkoholu, czy też samą skłonnością do uzależnienia się. Z kolei osoby uzależnione od alkoholu częściej cierpią z powodu epizodów depresyjnych, przy czym epizody te często trwają stosunkowo krótko, choć nie jest to regułą, ponieważ u większości uzależnionych od alkoholu osób objawy depresyjne utrzymują się dłużej i ich przebieg zbliżony jest do depresji nie wywołanej spożywaniem alkoholu.

Leki uspokajające oraz nasenne

Powszechnym, a często także niedocenianym problemem w psychiatrii jest występowanie zaburzeń lękowych i epizodów depresji w odpowiedzi na przyjmowanie leków uspokajających i nasennych, paradoksalnie często właśnie z powodu objawów lękowych i depresyjnych. Leki uspokajające są stosunkowo często stosowane przy epizodach depresyjnych o lżejszym przebiegu lub w połączeniu z lekami przeciwdepresyjnymi. Ich duża popularność niewątpliwie wynika z preferencji samych pacjentów, którzy dzięki lekom uspokajającym odczuwają zdecydowanie szybszą ulgę objawową niż w przypadku leków przeciwdepresyjnych. Warto jednak pamiętać, że chociaż ulga ta jest szybsza, to jednak utrzymuje się tak długo, jak długo kontynuowane jest przyjmowanie leku, który sam w sobie może być silnie uzależniający, zarówno na poziomie psychicznym, jak i biologicznym. Co prawda na efekty działania leków przeciwdepresyjnych trzeba czasem poczekać, jednakże są one zdecydowanie bezpieczniejsze, a ich efekt bardziej długotrwały. Po odstawieniu leków uspokajających i nasennych z powrotem wracają objawy, przeważnie silniejsze niż przed rozpoczęciem przyjmowania leków, czemu towarzyszyć mogą także objawy związane z samym odstawieniem leków. Dlatego też najlepiej każdą formę oraz zmianę leczenia farmakologicznego należy konsultować z lekarzem psychiatrą.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji