Depresja przyszłej mamy

Depresja przyszłej mamy

Niektóre z przyszłych mam, w tym te, które z niecierpliwością oczekiwały na pozytywny test ciążowy, czują zgoła coś innego. Podczas gdy rodzina i przyjaciele obsypują je gratulacjami życząc pozytywnego rozwiązania, część matek z zaniepokojeniem obserwuje własne emocje, doświadczając takich uczuć jak obezwładniający lęk, osłupienie, a nawet pragnienie utracenia ciąży. Choć wydawałoby się, że takie objawy są rzadko spotykanie, amerykańskie statystyki pokazują, że nawet jedna czwarta kobiet w ciąży może cierpieć na objawy depresyjne.

Depresja, która pojawia się w trakcie ciąży może mieć wiele przyczyn. Sam okres ciąży, choć często wypełniony radosnym oczekiwaniem, jest też czasem przygotowania się na poważne zmiany w życiu rodziny. Kobieta, oprócz zmian hormonalnych zaburzających nastrój, stoi przed momentem radykalnej zmiany swoich ról rodzinnych. Modyfikacje dotychczasowych rytmów życiowych, w tym częsta rezygnacja z pracy zawodowej, zaburzenia snu czy zmiany fizyczne mogą przyczyniać się do negatywnej oceny własnej sytuacji. Ryzyko wystąpienia depresji w czasie ciąży jest większe u osób cierpiących w przeszłości na zaburzenia depresyjne. Pośród innych czynników ryzyka można wymienić doświadczanie przemocy domowej, brak wsparcia ze strony partnera, problemy w sferze zawodowej czy trudności finansowe rodziny.

Objawy depresji pojawiającej się w okresie ciąży mogą być subtelne i początkowo nie wzbudzać niepokoju. Kobieta może odczuwać brak energii, problemy z koncentracją, poczucie bezradności, obniżenie nastroju, zmniejszony popęd seksualny czy też zmiany w zakresie rytmów biologicznych. Choć są to znane powszechnie pierwsze symptomy zaburzenia depresyjnego, te same objawy w trakcie ciąży mogą być mylone z naturalnymi konsekwencjami zmian fizjologicznych.

Jeżeli zmiany towarzyszące ciąży w jakikolwiek sposób niepokoją kobietę lub osoby z jej otoczenia, konieczny jest jak najszybszy kontakt ze specjalistą z obszaru zdrowia psychicznego. Jak w każdym z przypadków wystąpienia objawów zaburzeń psychicznych, wczesna diagnoza i wprowadzenie leczenia są niezwykle ważne. Pomimo szczególnych ograniczeń dotyczących stosowania farmakoterapii u ciężarnych kobiet, leczenie objawów depresji w tym okresie jest możliwe. Odpowiedni plan oddziaływań może zapobiec takim konsekwencjom jak poważne zaniedbania w okresie ciąży czy wystąpienie depresji poporodowej.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji