Używanie substancji psychoaktywnych a depresja

Używanie substancji psychoaktywnych a depresja

Co prawda relacje pomiędzy używaniem substancji psychoaktywnych a zaburzeniami depresyjnymi nie muszą być oczywiste, jednakże badania i obserwacje lekarzy i naukowców doprowadziły do następujących wniosków.

1. U osób z pewnymi predyspozycjami do zachorowania na zaburzenia nastroju, w tym depresję, używanie substancji psychoaktywnych może wyzwolić epizod choroby. Jednocześnie jest to najczęstsze powiązanie pomiędzy obydwoma zjawiskami, gdyż przyglądając się osobom z podwójną diagnozą, czyli jednoczesną diagnozą depresji i alkoholizmu, aż u 90% z nich pierwszym zaburzeniem był alkoholizm, a zaburzenia nastroju pojawiły się w reakcji na alkoholizm, natomiast tylko u 10% z nich uzależnienie od substancji lub jej nadużywanie wynikało z zaburzeń nastroju.

2. Osoby cierpiące na zaburzenia nastroju oraz wiele osób doświadczających nawet przejściowych trudności, które nie muszą prowadzić do depresji, często sięgają po różne substancje psychoaktywne w celu zmniejszenia swojego cierpienia, poczucia choćby chwilowej ulgi. Pamiętajmy, że rezultat zawsze jest jedynie krótkotrwały i bardzo złudny, a co więcej takie samo leczenie w prostej linii może prowadzić do uzależnienia.

3. Istnieją badacze, którzy u źródeł współwystępowania uzależnień i zaburzeń nastroju, bez względu na kolejność pojawienia się tych zaburzeń u danej osoby, dostrzegają rolę jeszcze innego czynnika. Tym trzecim czynnikiem mogą być na przykład nasze cechy osobowości, które sprzyjają ujawnianiu się tendencji do rozwiązywania różnego rodzaju problemów, ale przede wszystkim problemów związanych z przeżywaniem trudnych dla nas sytuacji i związanych z tym uczuć, poprzez zażywanie substancji psychoaktywnych.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji