Jak rozmawiać z rodzicami na temat szczepień przeciw HPV?

1.    Lekarz prowadzący rozmowę musi być merytorycznie przygotowany do spotkania i dyskusji, uzbrojony w argumenty i cierpliwość.

2.    Szczepionka przeciw HPV jest szczepionką przeciwwirusową. Związek pomiędzy zakażeniem wirusem HPV a chorobami nowotworowymi, w tym rakiem szyjki macicy, został potwierdzony przez prof. Haralda zur Hausena, który za to odkrycie otrzymał w 2008 roku  nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny.

3.    Szczepienia przeciw zakażeniom HPV przeprowadza się u dziewcząt w wieku od 9 lat, ale najkorzystniej jest je wykonać w wieku 11. do 13. lat. W tym okresie uzyskuje się najwyższą ochronę przed zakażeniem.  W tym wieku także można stosować dwudawkowy schemat szczepień w odstępie 6 miesięcy, co wiąże się z mniejszą liczbą iniekcji i obniżeniem kosztów profilaktyki.

4.    Szczepionki przeciw HPV są bardzo nowoczesne, wytworzono je metodami inżynierii genetycznej z wykorzystaniem zaawansowanych technologii. Zawierają one fragmenty osłonki białkowej wirusa, chroniącej materiał genetyczny drobnoustroju, stąd szczepionką nie można się zarazić, a mobilizuje ona układ odporności do wytworzenia  przeciwciał i uruchamia mechanizm służące zapewnieniu długotrwałej ochrony.

5.    Zakażenia HPV, podobnie jak szereg innych zakażeń wywoływanych przez inne  drobnoustroje,  przenoszone są drogą płciową. A zatem profilaktyka zakażeń HPV powinna zostać przeprowadzona w okresie poprzedzającym inicjację seksualną. Efekty zabezpieczenia przed zakażeniem związanym z ryzykiem rozwoju zmian nowotworowych szyjki macicy, gardła, odbytu lub prącia, są odległe czasowo od szczepienia. Dlatego należy rodzicom szczepionych dziewcząt uświadomić, że wyrażając zgodę na szczepienie swych dzieci, dają im szansę  na uniknięcie w przyszłości groźnej dla ich zdrowia, a nawet życia choroby. Takiej możliwości nie sposób zmarnować.

6.    Szczepionki przeciw zakażeniom HPV są bezpieczne dla szczepionych dziewcząt i chłopców. Przeprowadzony przez Europejską Agencję Leków na wniosek Danii w 2015 roku przegląd badań klinicznych, zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych dokonywanych przez pracowników ochrony zdrowia oraz pacjentów, a także innych raportów dot. szczepień przeciw HPV nie potwierdził występowania związku przyczynowego pomiędzy tym szczepieniem a występowaniem:
•    kompleksowego zespołu bólu regionalnego (CRPS)
•    zespołu tachykardii postawno-ortostatycznej (POTS)
u młodych kobiet szczepionych przeciw HPV szczepionką 4-walentną. Schorzenia te z jednakową częstością występowały zarówno w grupie kobiet szczepionych jak i nieszczepionych.

7.    Rodzice szczepionych dziewcząt powinni wiedzieć, że szczepienia nie zwalniają dziewcząt od wykonywania w przyszłości regularnych badań cytologicznych lub innych badań przesiewowych, zgodnych z aktualną wiedzą medyczną i rekomendacjami właściwych instytucji.
            
Dr n. med. Hanna Czajka,  Poradnia Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, autor i koordynator Programu Zdrowotnego profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce w 2016 r. realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 
Autor dr Hanna Czajka

Kierownik Poradni Chorób Zakaźnych 
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie

 

grafika: Pexels.com created by Elina Fairytale

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji